Het European Institute of Innovation and Technology vraagt belanghebbenden om hun mening over de thema’s innovatiecapaciteit van hogeronderwijsinstellingen, verbetering van openheid en inclusiviteit en regionale ontwikkeling.

Geef input voor toekomstige activiteiten EIT

Deel uw mening in drie consultaties van het EIT

Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) vraagt om input voor de thema’s innovatiecapaciteit van hogeronderwijsinstellingen, verbetering van openheid en inclusiviteit, en regionale ontwikkeling, via drie online consultaties. Deze onderwerpen sluiten aan bij de doelstellingen van de EIT strategische innovatieagenda 2021-2027. De volgende consultaties staan nu open:

  1. New EIT Action to support the innovation capacity of Higher Education Institutions (HEIs): Onder de toekomstige strategische agenda lanceert het EIT een nieuwe actie om de innovatiecapaciteiten van hogeronderwijsinstellingen in Europa te stimuleren. De antwoorden op deze vragenlijst zullen verwerkt worden, om de uitvoering van deze nieuwe EIT-actie te bevorderen.
  2. EIT Community – Open and Inclusive: Het EIT vraagt met deze consultatie om inspraak voor het vergroten van openheid en inclusiviteit van haar activiteiten.  
  3. EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS) post-2020: Dit gaat over de uitvoering van de regionale innovatieregeling (RIS) van het EIT na 2020. EIT RIS richt zich op landen die achter lopen op het gebied van innovatie.  

Het is tot en met 15 november mogelijk om op de consultaties te reageren. Resultaten zullen gepubliceerd worden in het eindrapport van het EIT Stakeholder Forum 2020, wat in begin 2021 wordt verwacht.  

Context

Het EIT focust zich op het integreren van de kennisdriehoek in Europa, waarbij partners binnen onderzoek en innovatie, het bedrijfsleven en het onderwijs worden samengebracht in een dynamisch innovatie-ecosysteem. De Commissie stelde in 2019 de strategische innovatieagenda 2021-2027 van het EIT voor; de consultaties zullen bijdragen aan de uitwerking van deze agenda.