Tot en met 3 augustus kunt u uw mening delen over de Europese Onderzoeksruimte. De Commissie werkt momenteel aan een nieuw voorstel voor de toekomst van de ERA, die voor de komende jaren de koers moet zetten op de versterking van onderzoek en innovatie in Europa.

Geef uw feedback over de ERA

Nieuwe Mededeling over de toekomst van de ERA

De Commissie vraagt om feedback voor de Europese Onderzoeksruimte (ERA). Tot en met 3 augustus kunt u uw ideeën delen. De ERA is erop gericht om onderzoek en innovatie (O&I) in Europa te versterken. De Commissie ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor O&I om de groene en digitale transities in Europa te ondersteunen. Momenteel werkt de Commissie aan een voorstel voor de ERA na 2020. Hierin zal een nieuwe impuls gegeven worden aan de ERA – de voortgang van de implementatie van de ERA is de laatste jaren namelijk wat gestagneerd. De Commissie zal dan ook een nieuwe visie en doelen voor de ERA opstellen en de EU en lidstaten aansporen om concrete acties te nemen om deze doelen te halen.

Context

De ERA is een verenigde onderzoeksruimte waarin onderzoekers, wetenschappelijke kennis en technologieën vrij kunnen bewegen. De huidige roadmap voor de implementatie van de ERA verloopt eind dit jaar. De Commissie zal de Mededeling over de nieuwe ERA voor de periode na 2020 vermoedelijk rond september publiceren. Volgens de planning zal de Raad zich hier in het najaar over buigen. Eind vorig jaar publiceerde het beleidsadviescomité ERAC al een opinie over de toekomst van de ERA.

Neth-ER vroeg eerder om meer ambitie in de ERA: zowel de lidstaten als de EU moeten zich meer gaan inspannen om de doelen van de ERA te behalen. Ook moeten onderzoekssystemen en investeringen versterkt worden. Bovendien is het belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen een plaats krijgen in de nieuwe ERA. Onze prioriteiten en beleidsaanbevelingen leest u in ons position paper.