De Commissie vraagt uw mening over voorgestelde wijzigingen van de General Block Exemption Regulation. Met deze aanpassingen wil de Commissie het uitvoeren van staatssteunmaatregelen vergemakkelijken, en hierin meer rekening houden met de Green Deal en digitale- en industriestrategieën. Ook regels omtrent onderzoek & innovatie veranderen.  


Geef uw mening over consultatie staatssteunmaatregelen ter bevordering duale transitie

Commissie vraagt uw mening over de GBER    

De Commissie vraagt uw mening over voorgestelde wijzigingen in de General Block Exemption Regulation (GBER, ook wel algemene groepsvrijstellingsverordening), zo meldt ze in een persbericht. Deze wijzigingen moeten de uitvoering van steunmaatregelen ter bevordering van de groene en digitale transitie vergemakkelijken. Burgers, organisaties en publieke autoriteiten kunnen hier tot 8 december 2021 op reageren. De voorgestelde veranderingen hebben onder andere betrekking op onderzoek, ontwikkeling en innovatie.  

Meer ruimte voor onderzoek 

De Commissie wil enkele definities en concepten aanpassen, zodat het duidelijker is welke digitale en innovatieactiviteiten onder de GBER vallen. Daarnaast wordt voorgesteld om nieuwe verenigbaarheidscriteria in te voeren, om hiermee test- en experimenteerinfrastructuur voor het het bedrijfsleven te ondersteunen. Ook wordt een vereenvoudigde methodiek voor het berekenen van indirecte kosten voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten voorgesteld, om de voorwaarden voor hulp aan O&O-projecten onder de GBER te versoepelen.  

Nog meer vrijstellingen 

Naast veranderingen op het gebied van onderzoek & innovatie worden er ook aanpassingen voorgesteld voor staatssteun op het gebied van milieubescherming en energie, risicofinancieringsinvesteringen en regionale steun. De Commissie wil bijvoorbeeld aan investeringen in groene waterstof een groepsvrijstelling verlenen. Daarnaast wordt het toepassingsgebied van staatssteun verruimd zodat het ook steun omvat in de vorm van de overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Hierdoor kunnen deze rechten worden overgedragen van grote onderzoeksorganisaties naar kleine ondernemingen die een nieuw product op de markt willen brengen.   

Context 

Om staatssteun te mogen geven aan projecten moeten lidstaten eerst toestemming vragen aan de Commissie. Dit in verband met het risico op concurrentievervalsing. Met de GBER zijn voorwaarden opgesteld voor sommige categorieën en projecten die vrijgesteld zijn van deze verplichting, waardoor lidstaten hier zonder tussenkomst van de Commissie staatshulp kunnen bieden. De herziening die nu wordt aangeboden ter consultatie, is een aanvulling op de al bestaande verordening en eerdere wijzigingen van eerder dit jaar. Zo werd de GBER afgelopen juli gewijzigd zodat lidstaten geld uit nationale of EU-fondsen mogen gebruiken voor Horizon Europe.