Waar loopt u tegenaan in de omgang met halfgeleiders? De Commissie vraagt in een consultatie naar de ervaringen in de productie en het gebruik van halfgeleiders. De Commissie is met name geïnteresseerd in de ervaringen van leveranciers of eindgebruikers van halfgeleiders, maar kennisinstellingen die samenwerken met bedrijven in de chipssector kunnen ook een bijdrage leveren. De consulatie is onderdeel van de Chips Act en sluit op 11 november. 


Geef uw mening over de Europese waardeketen voor halfgeleiders

Twee enquêtes over halfgeleiders 

Om onderzoek te doen naar het beter beveiligen van de waardeketen van halfgeleiders vraagt de Commissie naar de ervaringen van bedrijven. De resultaten van de raadpleging zullen worden meegenomen in een voorstel over de toekomst van het halfgeleiderecosysteem. Het uiteindelijke doel is om de toeleveringsketen weerbaarder te maken tegen crises en om het gebruik van halfgeleiders te garanderen voor de toekomst. De consultatie bestaat uit twee enquêtes: één voor bedrijven die leveranciers zijn van halfgeleiders en één voor de eindgebruikers. Kennisinstellingen kunnen ook reageren, voor zover zij chips gebruiken of produceren. Het is mogelijk om uw ervaringen te delen tot en met 11 november. 

Context 

De Commissie presenteerde begin dit jaar de Chips Act waarin ze bekend maakte miljarden extra te gaan investeren in de chipsindustrie. Hieronder viel ook een aanbeveling over de noodzaak van het goed monitoren van de waardeketen voor halfgeleiders. Uit deze aanbeveling is nu deze consultatie voortgekomen. Verder heeft de Commissie recent aangegeven om in 2023 415 miljoen uit het Horizon Europe budget te willen gebruiken voor het realiseren van de Chips Act

 

Mede geschreven door Laura de Boer