De Europese Commissie vraagt om uw input voor de speciale Green Deal call in Horizon 2020. Met de call is naar verwachting 1 miljard euro gemoeid. Tot 3 juni kunt u reageren.

Geef uw mening over de Green Deal call voor onderzoek

De Europese Commissie vraagt om uw input voor de speciale Green Deal call in Horizon 2020. Met de call is naar verwachting 1 miljard euro gemoeid. Tot 3 juni kunt u reageren.

Uw mening over O&I in Green Deal

De Europese Commissie vraagt in een consultatie om uw mening te geven over de prioriteiten voor onderzoek en innovatie in een speciale Green Deal call. De call zal naar verwachting 1 miljard euro aan financiering ontvangen uit Horizon 2020. Om de doelen van de Green Deal te behalen is het belangrijk dat onderzoek en innovatie de grootst mogelijke impact hebben. Om dat te bepalen vraagt de Commissie om hulp van het veld voor elf verschillende gebieden:

 1. Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges
 2. Clean, affordable and secure energy
 3. Industry for a clean and circular economy
 4. Energy and resource-efficient buildings
 5. Sustainable and smart mobility
 6. Farm to Fork
 7. Restoring biodiversity and ecosystem services
 8. Zero-pollution, toxic-free environment
 9. Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal
 10. Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe
 11. Accelerating the clean energy transition and access in partnership with Africa

De elf gebieden richten zich op technologische en maatschappelijke innovaties voor een transitie naar een duurzame toekomst. De oproep is vanwege de coronapandemie ook gericht op een groen en digitaal herstel van de economie. U kunt tot uiterlijk 3 juni 2020 reageren op elk van de 20 topics.

Context

De Green Deal is de topprioriteit van de Commissie Von der Leyen en heeft als doel om Europa voor 2050 klimaatneutraal te maken. Voor het behalen van dit doel zal onderzoek en innovatie van essentieel belang zijn. Het is niet gebruikelijk dat de Commissie een consultatie uitschrijft voor de onderdelen van werkprogramma’s voor Horizon 2020. Gezien het belang van een klimaatneutraal Europe lijkt de Commissie echter veel waarde te hechten aan publieke betrokkenheid bij de totstandkoming van de call. Deze call staat los van de 350 miljoen euro die wordt vrijgemaakt in de European Innovation Council.

Meer Informatie:

Consultatie Commissie: European Green Deal call
Website Commissie: Research and innovation for the European Green Deal
Artikel Neth-ER: Wat betekent de Green Deal voor het kennisveld?
Artikel Neth-ER: Update EIC werkprogramma bevat Green Deal call van 350 miljoen
Artikel Neth-ER: Green Deal initiatieven door corona uitgesteld