De Commissie vraagt uw input over het plan voor een ambitieuzer klimaatdoel voor 2030. Respondenten kunnen hun mening geven over het nieuwe doel en de vereiste maatregelen. Relevante inzendingen zoals position papers worden ook tegemoet gezien. De consultatie staat open tot 23 juni.

Geef uw mening over de nieuwe klimaatdoelstelling voor 2030

Consultatie nieuw klimaatdoel open

De Commissie vraagt naar uw mening over een ambitieuzer klimaatdoel voor 2030. In september gaat de Commissie namelijk een voorstel indienen om het huidige klimaatdoel voor 2030 – waarin een vermindering van 40 procent van de uitstoot broeikasgassen vergeleken met 1990 ten doel wordt gesteld – te verhogen naar 50 procent en richting de 55 procent. Via een online consultatie worden burgers, organisaties en andere belanghebbenden gevraagd hun mening te geven over het plan voor een ambitieuzer klimaatdoel. Ook wordt hun mening gevraagd over de maatregelen en het beleid dat nodig is om sterkere vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te realiseren. De consultatie is tevens open voor inzending van relevante studies, position papers, beleidsbrieven en sectorale roadmaps.  

Context

Het herzien van het klimaatdoel voor 2030 is een initiatief gericht op het realiseren van Europa’s doelstelling om in 2050 als eerste continent klimaatneutraal te zijn. Dit is het speerpunt van de Europese Green Deal. Door een ambitieuzer doel voor 2030 te stellen wordt verwacht dat de overgang naar klimaatneutraliteit geleidelijker zal verlopen. Ook biedt het de EU de kans om een leidende rol in te nemen bij het aangaan van mondiale uitdagingen op een duurzame manier.