De Mediterrane Unie vraagt uw input om de toekomst van onderzoekssamenwerking tussen de EU en het Middellandse Zeegebied vorm te geven. Ook Nederland is lid van de Unie. Belanghebbenden kunnen tot en met 7 mei de vragenlijst invullen.


Geef uw mening over de toekomst van O&I in de Middellandse Zee

Drie routekaarten voor onderzoekssamenwerking

Het Regional Platform in Research and Innovation van de Mediterrane Unie (UfM) heeft een vragenlijst geopend over onderzoekssamenwerking binnen de Unie, waar ook Nederland lid van is. Het doel van de samenwerking is om een duurzame toekomst voor het Middellandse Zeegebied te creëren op basis van onderzoek en innovatie. De vragenlijst is gelanceerd naar aanleiding van een eerdere bijeenkomst van een UfM-expertgroep. Op basis van deze vergadering zijn er drie mogelijke routekaarten voor de toekomst van de UfM-onderzoekssamenwerking opgetekend, die gezondheid, duurzame energie of klimaatverandering prioriteren. Tijdens de eerdere bijeenkomst werd al aangegeven dat alle prioriteiten sterk met elkaar samenhangen, daar ze alle drie zullen leiden tot duurzame ontwikkeling en innovatie. Belanghebbenden kunnen tot 7 mei over elk van deze routekaarten hun mening geven.

Context

Het Regional Platform in R&I ondersteunt duurzame ontwikkeling in het Middellandse Zeegebied. De samenwerking tussen de EU en de Mediterrane Unie op het gebied van O&I is hiervoor de drijfveer. Het Middellands Zeegebied kent al jaren een tekort aan schoon water en mislukte oogsten. Het verduurzamen van de voedselproductie en de waterkwaliteit is dus van groot belang. De Commissie-Juncker stelde daarom al eerder een nieuw samenwerkingsverband tussen de EU en de Mediterrane Unie voor, genaamd PRIMA. De pandemie heeft de behoefte aan O&I voor een groen herstel alleen maar doen toenemen. Een toekomstvisie is dus belangrijk.