Heeft u ervaring met één van de uitvoerende agentschappen EACEA, ERCEA, REA of EASME? Dan hoort de Commissie graag uw mening via de openbare consultatie. Reageren kan tot en met 7 april.


Geef uw mening over EACEA, ERCEA, REA en EASME

Feedback gevraagd

De Commissie vraagt uw mening over de uitvoerende agentschappen EACEA, ERCEA, REA en EASME. De consultatie richt zich op de beoordeling van wat er is bereikt door het delegeren van operationele taken aan deze agentschappen op het gebied van doeltreffendheid, efficiëntie en coherentie. Door middel van een online survey wil de Commissie nagaan of de agentschappen de van hen verwachte resultaten hebben geleverd en op welke gebieden er ruimte is voor verbetering. Daarnaast bekijkt de survey wat er nog extra kan worden bereikt door financiële besparingen en betere dienstverlening. De evaluatie gaat over de prestaties van de agentschappen in de periode 2017-2021. De consultatie is geopend tot en met 7 april.

Context

De agentschappen zijn verantwoordelijk voor het beheren van de financiering van onderzoek, innovatie en onderwijs. EACEA (European Education and Culture Executive Agency) beheert de centrale financiering uit het Erasmus+-programma. ERCEA (European Research Council Executive Agency) is verantwoordelijk voor het dagelijkse subsidiebeheer van de European Research Council. REA (European Research Executive Agency) ondersteunt het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid en is daarmee verantwoordelijk voor een groot deel van de financiering binnen Horizon Europe. EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) beheert financiering uit verschillende EU-programma’s die het mkb ondersteunen. Sinds april 2021 is EASME veranderd naar EISMEA en vallen ook de activiteiten van de European Innovation Council onder het agentschap.

 

Mede geschreven door Lotte Kloosterhof.