De Europese Commissie vraagt uw mening over het impact assessment voor de aankomende verordening over kunstmatige intelligentie. De consultatie over het impact assessment staat open tot en met 10 september. Later dit jaar zal nog een bredere consultatie volgen over de inhoud van de verordening die de Commissie in het eerste kwartaal van 2021 wil publiceren.

Geef uw mening over het impact assessment voor kunstmatige intelligentie

De impact van kunstmatige intelligentie

De Europese Commissie heeft een consultatie opengezet over het impact assessment voor de aankomende verordening over kunstmatige intelligentie (AI). U kunt reageren op de consultatie tot en met 10 september. Later in 2020 zal de Commissie ook een consultatie lanceren over de inhoud van de toekomstige verordening die gepland staat voor het eerste kwartaal van 2021.

Context

Eind 2018 presenteerde de Europese Commissie een gecoördineerd plan voor de bevordering van het gebruik en ontwikkeling van AI die vervolgens werd ondersteund door de Raad van de Europese Unie. De Commissie en haar lidstaten zien veel potentie in de kansen die kunstmatige intelligentie biedt, maar zien ook risico’s in het gebruik ervan. Vorig jaar presenteerde een expertgroep aangesteld door de Commissie dan ook ethische richtlijnen voor het gebruik van AI. Het doel van de Commissie is dat de ontwikkeling en het gebruik van AI gestimuleerd kan worden binnen een geschikt Europees wettelijk kader waartoe zij begin 2021 een voorstel zal doen.