De Commissie heeft een consultatie geopend over het werkprogramma van 2021-2024 voor het LIFE-programma. De respondenten kunnen hun mening geven over invulling van de sub-programma’s en de implementatie. Burgers en andere relevante belanghebbenden kunnen tot 27 april 2020 reageren.

Geef uw mening over het LIFE werkprogramma 2021-2024

Uw mening over EU’s LIFE programma  

De Commissie heeft een consultatie opengezet over de toekomst van het LIFE-programma. Burgers en andere belanghebbenden worden gevraagd om hun standpunten over de strategie, prioriteiten en implementatie van het programma kenbaar te maken. De resultaten van de consultatie worden meegenomen in de voorbereidingen van het meerjarig werkplan 2021-2024. Zo vraagt de Commissie bijvoorbeeld uw mening over de invulling van de vier subprogramma’s van het LIFE werkprogramma (2021-2024):

  • Nature and Biodiversity
  • Circular Economy and Quality of Life
  • Climate Change Mitigation and Adaptation
  • Clean Energy Transition

Context

Het LIFE-programma is in 1992 opgericht en is het financiële instrument van de Europese Unie om projecten rondom milieu, natuurbehoud en klimaat te ondersteunen. De algemene doelen van het werkprogramma zijn intussen al vastgesteld en het budget voor de periode 2021-2024 moet worden opgesteld. De drie hoofddoelen van het LIFE-programma in de periode 2021-2027 zijn circulaire economie, bescherming van het milieu en het tegengaan van verlies van biodiversiteit en aantasting van ecosystemen. Klimaat en milieu zijn een topprioriteit van de Commissie Von Der Leyen en het LIFE-programma is dan ook een belangrijk fonds in het waarmaken van deze ambities en het realiseren van de Green Deal.