Tot 10 september heeft u de kans om uw mening te geven over aanpassingen die worden gemaakt in de grondslagen van het onderzoeksprogramma Research Fund for Coal and Steel. Het onderzoeksprogramma, een voortzetting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, is een EU-financieringsprogramma dat onderzoeksprojecten in de kolen- en staalsector financiert.

Geef uw mening over het onderzoeksprogramma Research Fund for Coal and Steel

Onderzoeksfonds voor Kolen en Staal

Van 16 juli tot 10 september heeft u de kans om uw mening te geven over aanpassingen die door de Commissie zijn voorgesteld in de grondslagen van het onderzoeksprogramma Research Fund for Coal and Steel (RFCS). De consultatie richt zich op herziening van de grondslagen van de RFCS op basis van relevantie, urgentie en ambities van de Commissie. Het gaat hierbij onder andere om de verkoop van een deel van de activa van de Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS). Middels aanpassing van de grondslagen zou de RFCS onderzoeksprogramma’s kunnen gaan financieren met een bijdrage van 111 miljoen euro per jaar, ten opzichte van 42 miljoen euro in 2017 en 12 miljoen euro in 2019.

Inspelen op ambities Green Deal

De Commissie heeft de ambitie om CO2 uitstoot te verminderen in de Europese kolen- en staalindustrie en om de RFCS te richten op zero emissie industrie. Daarom stelt de Commissie voor om de grondslagen van de RFCS te herzien en om private investeringen in groene projecten aan te moedigen. Ook het rendement van de RFCS en de Brexit spelen hierbij een rol. De aanpassing van de grondslagen past in een groter plaatje, om aan te sluiten op het Verdrag van Parijs, de Europese Green Deal, de nieuwe industriestrategie en het Just Transition Mechanism.

Context

Het RFCS is een EU-financieringsprogramma dat onderzoeksprojecten in de kolen- en staalsector financiert. De RFCS heeft zijn eigen rechtsgrondslagen die buiten het Meerjarig Financieel Kader vallen. Financiering middels het RFCS vindt plaats in samenwerking met andere industriële partners, het mkb, onderzoekscentra en universiteiten. Het heeft als doel om kennis te ontwikkelen en innovatie te bevorderen. De Europese lidstaten hebben het RFCS opgericht als voortzetting van de EGKS programma’s voor onderzoek en technische ontwikkeling, omdat de EGKS in 2002 is opgehouden te bestaan.