De Commissie vraagt uw mening voor het werkprogramma van EU4Health voor 2025. Nu het gezondheidsprogramma halverwege is, vraagt de Commissie om input voor de prioriteiten en behoeften van de toekomst. U kan reageren tot en met 10 juni 2024. 


Geef uw mening over het volgende werkprogramma van EU4Health!

Prioriteiten stellen voor de toekomst   

De Commissie opent een consultatie voor de input van stakeholders betreffende de prioriteiten, oriëntaties en behoeften voor het volgende EU4Health-werkprogramma. Zo vraagt zij aan partijen uit het gezondheidsveld, waaronder nationale, regionale en lokale autoriteiten, patiëntenorganisaties, onderzoekers, onderwijsinstellingen, bedrijven en zorgprofessionals, om hun mening te delen. In deze consultatie wordt onder andere gevraagd naar prioriteiten rond de paraatheid van gezondheidssystemen en digitalisering. Ook vraagt de Commissie hoe het programma meer partnerschappen en samenwerkingen kan stimuleren. 

Context 

EU4Health is het Europese gezondheidsprogramma dat de Commissie lanceerde als reactie op de COVID-19 pandemie. De EU wil met dit programma de paraatheid van de EU voor gezondheidscrises versterken. EU4Health heeft een budget van 5,3 miljard euro tussen 2021 en 2027. Het gezondheidsprogramma richt zich op onder andere onderzoeksprojecten, pilots, testen en demonstraties. Ieder jaar consulteert de Commissie belanghebbenden voor input voor het volgende werkprogramma. In december 2023 opende de Commissie een consultatie voor de tussentijdse evaluatie van dit programma.  

 

Mede geschreven door Fleur Korte.