Vrouwen worden nog te vaak niet betrokken bij het besluitvormingsproces en grijpen nog altijd mis op hogere functies in de onderzoeks- en innovatiesector. De ERAC werkgroep voor gender in onderzoek & innovatie stelt dat er de laatste jaren enige vooruitgang is geboekt, maar dat er nog werk aan de winkel is op dit gebied onder de nieuwe ERA. Ook Nederland zet stappen vooruit, maar loopt nog altijd achter op andere Europese landen.

Gendergelijkheid in de onderzoekssector: nog een grote slag te slaan

Vrouwen nog steeds niet voldoende betrokken bij besluitvorming

In veel landen worden vrouwen nog steeds buitengesloten van besluitvormingsprocessen, inclusief in onderzoeksdomeinen die vooral van toepassing zijn op het welzijn en de gezondheid van vrouwen. Dit schrijft de ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation (GRI) in een rapport over de implementatie van maatregelen om gendergelijkheid in de onderzoeks- en innovatiesector te bevorderen. Hierbij wordt specifiek gekeken naar acties en maatregelen om genderbalans in hogere functies en het besluitvormingsproces te versterken. Desalniettemin ziet de groep enige vooruitgang: veel lidstaten en geassocieerde landen van de ERA werken aan nationale en institutionele beleidskaders om gendergelijkheid in de besluitvorming te bevorderen. De GRI groep kaart wel aan dat de nieuwe Europese Onderzoeksruimte dit probleem moet blijven aanpakken.

Nederland blijft achterlopen

Van de zeven aanbevelingen die de Commissie en de GRI groep in 2018 hebben gemaakt om gendergelijkheid te bevorderen, heeft Nederland er slechts vier geïmplementeerd. Zo zijn er nog geen maatregelen genomen om het proactief bevorderen van gendergelijkheid aan instellingen te stimuleren of het gebrek aan naleving ervan te bestraffen. Ook is er geen verplichting voor universiteiten en onderzoeksorganisaties om een plan voor gendergelijkheid op te stellen. Deze twee punten worden momenteel echter wel overwogen.

Context

De werkgroep GRI geeft beleidsadvies op het gebied van gendergelijkheid in onderzoek en innovatie. Gendergelijkheid en gendermainstreaming is namelijk een van de prioriteiten van de ERA. In dit rapport heeft de GRI groep onderzocht welke van de zeven aanbevelingen gedaan door de Commissie en de GRI groep in het document ‘Guidance to facilitate the implementation of targets to promote gender equality in research and innovation’ (2018) geïmplementeerd zijn door de lidstaten en geassocieerde landen.