Subdossier: Global Challenges

Global Challenges & European Industrial Competitiveness vormt de tweede en grootste pijler van Horizon Europe. Uit deze pijler wordt al het onderzoek gefinancierd naar technologieën en oplossingen die kunnen bijdragen aan Europese en mondiale uitdagingen, waaronder de missies en de partnerschappen.


Een pijler voor impact

De tweede pijler vormt de grootste pijler van Horizon Europe, met een beoogd budget van 52,7 miljard euro (56% van het totaal). De pijler zal werk maken van het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen en probeert de ontwikkeling van industriële technologieën te stimuleren om zo het Europees concurrentievermogen in de toekomst te verzekeren. Om dat proces te sturen wordt onderzoek binnen deze pijler van bovenaf gestuurd met behulp van werkprogramma’s (periodieke oproepen tot het indienen van voorstellen). De pijler financiert ook onderzoek door middel van partnerschappen en missies. De tweede pijler voegt grote delen van pijlers twee en drie uit Horizon 2020 samen (Industrial Leadership en Societal Challenges).

Zes clusters

De pijler Global Challenges & European Industrial Competitiveness bevat zes clusters die ieder weer onderverdeeld zijn in een aantal actieterreinen:

  1. Gezondheid
  2. Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving
  3. Civiele veiligheid voor de samenleving
  4. Digitaal, industrie en ruimte
  5. Klimaat, energie en mobiliteit
  6. Levensmiddelen, bioeconomie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu

De integratie in clusters is bedoeld om interdisciplinaire en sectoroverschrijdende samenwerking te stimuleren, waardoor een groter effect kan worden bereikt. Ook wordt er prioriteit gegeven aan investeringen in de sleuteltechnologieën van de toekomst.

Strategisch plan

Om het onderzoek in de tweede pijler de goede kant op te sturen werkt de Commissie in Horizon Europe voor het eerst met een strategisch plan. Het strategisch plan geeft richting aan de werkprogramma’s en dient ter voorbereiding van de oproepen tot het indienen van voorstellen. Het plan identificeert de gewenst impact van de Europese onderzoeks- & innovatieuitgaven en moet zo een strategische oriëntatie geven. Het eerste strategisch plan voor Horizon Europe loopt van 2021 tot en met 2024, het tweede van 2025 tot en met 2027. Hoewel uiteindelijke goedkeuring van het plan bij de lidstaten ligt, probeerde de Commissie in de totstandkoming het veld te betrekken door middel van consultaties en de eerste R&I Days.

Meer informatie

Artikel Neth-ER: Eerste R&I Days: focus op duurzaamheid en creativiteit
Artikel Neth-ER: People, planet & prosperity staan centraal in oriëntaties op strategisch plan Horizon Europe

Geüpdatet op: 11/03/2020

lees meer