De Green Deal call onder Horizon 2020 is voor Nederland een doorslaand succes. Nederlandse onderzoekers hebben één van de hoogste slagingspercentages en zullen zeven projecten coördineren. De resultaten tonen dat het kennisveld in korte tijd bijzondere sterke voorstellen kan schrijven met aandacht voor impact en interdisciplinariteit. Ook de Commissie trekt haar conclusies voor toekomstig klimaatonderzoek.


Green Deal call smaakt naar meer

Nederland succesvol

Nederlandse onderzoekers zijn bijzonder succesvol in de Green Deal call onder Horizon 2020. 1397 Nederlandse organisaties werkten mee aan een projectvoorstel, waarvan er 155 daadwerkelijk aan de slag kunnen, zo blijkt uit de resultaten. Het Nederlandse slagingspercentage komt hiermee uit op slechts 11,1%, maar dit is alsnog bijna het dubbele van alle indieners (6,4%). Bovendien is de bijdrage van Nederlandse onderzoekers aan de projecten fors. Nederlandse deelnemers zullen 135 miljoen van de beschikbare één miljard euro uitgeven. Zelfs grote landen als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk moeten zich tevredenstellen met kleinere bijdrages. Individueel bekeken krijgen Nederlands onderzoekers gemiddeld een budget van 874 duizend euro, waarbij ze enkel hun collega’s uit Denemarken (970 duizend) en Noorwegen (990 duizend) voor zich moeten dulden.

Nederlandse deelnemers leidende rol

Nederlandse onderzoekers uit allerlei sectoren nemen deel aan een groot aantal projecten. Daarvan coördineren Nederlandse partners er zeven. Zo staat het Havenbedrijf van Rotterdam aan het roer van sMArt Green Ports as Integrated Efficient multimodal hubs (MAGPIE), dat kijkt naar groene energie in de haven. Schiphol is dan weer leider van DemonsTrating lower pollUting soLutions for sustaInable airPorts acrosS Europe (TULIPS) gericht op schonere luchtvaart. Het Dutch Marine Energy Centre bestiert een ander maritiem project: European Scalable Complementary Offshore Renewable Energy Sources (EU-SCORES).

Lessen voor klimaatonderzoek

De Commissie trekt een aantal lessen uit de Green Deal call, die van invloed kunnen zijn op klimaatonderzoek in Horizon Europe. Zo experimenteerde de Commissie met een nieuwe methode om de ecologische voetafdruk van projecten te voorspellen, maar de onderlinge verschillen bleken zo groot dat het niet mogelijk was om projecten te vergelijken. Ook vroeg de Commissie indieners om een enquête over de klimaatimpact van hun voorstel in te vullen, waar maar weinig onderzoekers goed mee overweg konden. Bovendien stelden respondenten dat het beter is om dit enkel aan gehonoreerde projecten te vragen.

Context

De Green Deal call maakte één miljard euro vrij uit Horizon 2020 voor onderzoek naar klimaatuitdagingen. Omwille van de “urgentie” kregen onderzoekers een stuk minder tijd voor het schrijven van hun voorstel en stelde de Commissie andere prioriteiten dan reguliere calls. Zo hadden de calls een sterke nadruk op impact, burgerbetrokkenheid en interdisciplinariteit. Het feit dat projecten met Nederlandse deelname zo succesvol zijn onder deze omstandigheden, toont de kracht van het Nederlandse kennisveld als het gaat om grensoverschrijdend onderzoek.