Green Deal initiatieven worden mogelijk vertraagd of uitgesteld. Dit blijkt uit een gelekt document van de Europese Commissie. Het document dient ter voorbereiding van een update van het werkprogramma voor 2020, als gevolg van de coronacrisis. Het nieuws verschijnt één week nadat dertien Europese ministers van klimaat en milieu een open brief hebben gestuurd over het belang van de Green Deal initiatieven.


Green Deal initiatieven door corona uitgesteld

Green Deal initiatieven uitgesteld

Initiatieven die vallen onder de Green Deal zijn mogelijk vertraagd of worden verder uitgesteld. Andere initiatieven zijn nog steeds op schema. Dit blijkt uit een gelekt document van de Commissie, dat onderdeel uitmaakt van een bijzondere update van het werkprogramma voor 2020. Het document beoordeelt welke initiatieven kunnen worden uitgesteld, omdat ze niet zijn gerelateerd aan de pandemie of omdat ze niet essentieel zijn om kernprioriteiten van de Commissie te vervullen. Zo wordt het klimaatdoel voor 2030 volgens planning herzien, maar lopen de Biodiversiteitsstrategie, Farm to Fork en het Europese Klimaatpact vertraging op. De Europese klimaatadaptatiestrategie wordt uitgesteld tot 2021.

Open brief van Ministers Klimaat en Milieu

Het nieuws dat de initiatieven binnen de Green Deal worden uitgesteld, verscheen één week nadat dertien Europese ministers van klimaat en milieu, waaronder Minister Wiebes, een open brief hebben gestuurd aan de Commissie. Hierin pleiten zij voor een alomvattend EU-herstelplan, waarin de groene en digitale transitie zijn geïntegreerd, met de Green Deal, inclusief haar initiatieven, als kader. In deze brief wordt ook het belang van investeringen benadrukt, onder andere op het gebied van onderzoek en innovatie.

Kennisbeleid ook uitgesteld

Corona heeft ook gevolgen voor de plannen voor kennisbeleid. Het actieplan voor digitaal onderwijs, de geüpdatete Skills Agenda en de mededeling over de Europese Onderwijsruimte worden mogelijk gebundeld tot één pakket over onderwijs en vaardigheden, dat kan bijdragen aan het herstel na de crisis. De mededeling over de Europese Onderzoeksruimte stond gepland voor dit voorjaar, maar wordt mogelijk uitgesteld tot het najaar of zelfs 2021. De mededeling over de missies in Horizon Europe blijft gepland voor het najaar.

Context

De Commissie overweegt een update van haar werkprogramma voor 2020 als antwoord op de coronacrisis. Corona beïnvloedt alle facetten van de Europese besluitvorming. Aangezien de bestrijding van het coronavirus op dit moment voor de Commissie de allergrootste prioriteit is, lopen andere dossiers vertraging op. Hieronder vallen ook de onderhandelingen over het MFK, het toekomstig Erasmusprogramma en Horizon Europa.