De missie-aanpak in Horizon Europe kan sociale innovatie verder ondersteunen. Dat stelt de Research, Innovation and Science Policy Experts (RISE)-groep in een rapport. Volgens de adviesgroep zijn wel effectieve ecosystemen, voldoende vraag naar innovaties en financiële middelen nodig om missies tot een succes te maken.

Grotere focus sociale innovatie Horizon Europe nodig

Missies door effectieve ecosystemen

Sociale innovatie kan worden ondersteund door de missie-aanpak in Horizon Europe. Dit staat in een rapport ‘A European ecosystem for social innovation’ van de Research, Innovation and Science Policy Experts (RISE)-groep. De expertgroep stelt dat missies effectieve ecosystemen nodig hebben, waar rekening gehouden wordt met de diversiteit onder de betrokken mensen, organisaties en systemen. Daarnaast is voldoende vraag naar innovaties nodig voor meer duurzaamheid en kansen voor opschaling.

Door in de missie-aanpak te coordineren met andere beleidsdomeinen, kan Horizon Europe meer dan haar voorlopers zorgen voor wetenschappelijke, technologische en sociale oplossingen. Het is daarbij belangrijk dat er genoeg financiële middelen worden ingezet ter stimulering van innovatie en ondernemerschap, ook vanuit andere bronnen dan Horizon Europe. Daarnaast zijn volgens de groep complementaire maatregelen nodig voor de training van sociale ondernemers: universiteiten spelen volgens de RISE-groep een belangrijke rol bij het stimuleren van sociale innovatie. Ze moeten echter vertrouwen creëren en zorgen voor complementariteit in plaats van de concurrentie aan te gaan met bedrijven en andere organisaties die betrokken zijn bij sociale innovatie.

Expert evaluatoren gezocht

Ook is de Commissie op zoek naar experts om de aanvragen voor de Horizon Prize for Social Innovation te beoordelen met ervaring op het gebied van sociale innovatie, sociaal ondernemerschap, vergrijzing, mobiliteit en vervoer. Het doel van deze wedstrijd is om innovatieve en duurzame mobiliteits- en vervoersoplossingen te ontwikkelen die het leven van ouderen en mensen met een handicap verbeteren.

Context

Sociale innovatie is een benaming voor activiteiten door individuen of organisaties met het doel een bepaald aspect van hun omgeving te willen verbeteren. In het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon Europe, heeft de Commissie een missie-gedreven aanpak voorgesteld. Het voorstel voor Horizon Europe is onlangs gepubliceerd. De RISE-groep is in 2014 opgericht om Carlos Moedas, Eurocommissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, te adviseren over de ontwikkeling en implementatie van het Europese onderzoeksbeleid.