De Commissie en de Europese Investeringsbank komen overeen honderd miljoen euro uit EU4Health in InvestEU bij te storten voor de oprichting van HERA Invest. Dit investeringsvehikel moet innovatiefinanciering bieden aan kleine en middelgrote bedrijven in de gezondheidssector.


HERA Invest: 100 miljoen euro innovatiefinanciering voor mkb in gezondheidssector

Focus op mkb

De Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB) komen overeen honderd miljoen euro in InvestEU in te leggen voor het oprichten van het investeringsvehikel HERA Invest, dat onderdeel wordt van de European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA). De financiering komt uit EU4Health. HERA Invest gaat mkb’ers financieren die zich bezighouden met één van de volgende domeinen: de bestrijding van pathogenen met pandemisch of epidemisch potentieel, chemische, biologische, radiologische of nucleaire bedreigingen of antimicrobiële resistentie. Projecten worden met name beoordeeld op commerciële en wetenschappelijke levensvatbaarheid. De EIB zal risicokredieten verstrekken tot een maximum van vijftig procent van de totale projectkosten. In aanmerking komende bedrijven kunnen doorlopend een aanvraag indienen bij de EIB.

Context

De HERA is in september 2021 opgericht en heeft als taak gezondheidsbedreigingen te voorkomen, op te sporen en er snel op te reageren. Met de oprichting van HERA Invest wordt uitvoering gegeven aan het HERA-werkprogramma 2023 en verdere invulling gegeven aan de totstandkoming van de Europese Gezondheidsunie. De thematische focus van HERA Invest vloeit voort uit de mondiale gezondheidsstrategie van de EU. De EIB tracht met haar kredietverleningsactiviteiten meer financieringsmogelijkheden aan private partijen te bieden, waar het Europa aan schort. Daarom is de EIB ook de implementatiepartner van InvestEU. Dat programma mobiliseert financiering ter ondersteuning van de beleidsprioriteiten van de EU.

 

Mede geschreven door Marouan Moussi.