U kunt tot en met 12 januari feedback geven op de roadmap voor de herziening van de staatssteunregels voor onderzoek en innovatie. De Commissie voert in de loop van 2021 een herziening uit op het Raamwerk voor Staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, om nieuwe ontwikkelingen hier beter in te verwerken.


Herziening staatssteunregels voor onderzoek en innovatie

Uw feedback voor staatssteunregels

De Commissie vraagt om uw input over de staatssteunregels voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). Zij is van plan om in het vierde kwartaal van 2021 een herziening te publiceren van het Raamwerk voor Staatssteun voor O&O&I dat uit 2014 dateert. Een recente evaluatie laat zien dat de regels over het algemeen goed werken, maar wel aangepast moeten worden aan nieuwe ontwikkelingen. Zo moeten nieuwe Europese prioriteiten beter worden meegenomen, bijvoorbeeld uit de  Industriestrategie, de Digitale Strategie en de Green Deal. Ook moet de definitie van technologie-infrastructuren opgenomen worden in de tekst. Geïnteresseerden kunnen tot en met 12 januari 2021 feedback geven op de roadmap die de Commissie heeft gepubliceerd. Begin volgend jaar volgt een publieke consultatie op het Conceptraamwerk.

Context

De Commissie zal dit jaar het Raamwerk voor Staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie uit 2014 herzien. De staatssteunregels werden destijds versoepeld voor O&O&I, zodat pas bij een hoger bedrag aan staatssteun een melding gemaakt moet worden.