Het Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER) is op zoek naar deskundigen op het gebied van de veiligheid van elektromagnetische velden. Geschikte kandidaten kunnen zich aanmelden tot en met 7 november.


Het SCHEER-comité zoekt experts in elektromagnetisme

Wetenschappelijke deskundigheid

Om de Commissie een wetenschappelijke opinie over de veiligheid van elektromagnetische velden aan te leveren is het Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER) op zoek naar externe experts. Geïnteresseerden met deskundigheid op het gebied van celbiologie, biologische natuurkunde of menselijke of dierlijke biologie/toxicologie, met een onderzoeksfocus op radiofrequenties, kunnen zich via dit formulier aanmelden. Voor deelname aan het SCHEER-comité zullen gekozen experts plaatsnemen in een werkgroep, waarvan het bijwonen van vergaderingen (in Luxemburg of online) vereist is. De deadline voor aanmelding sluit op 7 november 2021.

Context 

Naast het implementeren, controleren en evalueren van beleid is de Commissie voor het samenstellen van wetenschappelijk advies afhankelijk van experts van buitenaf. Door u als onafhankelijk expert aan te melden kunt u mogelijk nieuwe inzichten verkrijgen die van nut kunnen zijn bij het indienen van toekomstige projectaanvragen. Het SCHEER- comité maakt voor de Commissie op regelmatige basis risicoanalyses op het gebied van de menselijke gezondheid en milieu.