De Europese Commissie geeft aan dat onderzoekers rekening zouden kunnen houden met Responsible Research and Innovation bij Horizon 2020-voorstellen om zo de impact van de onderzoeksresultaten te vergroten. Verder stelt de Commissie in een reactie op de ex-post evaluatie van Science in Society uit het Zevende kaderprogramma, dat bij calls er een goede balans moet worden gevonden tussen "openness and prescription".

Impact vergroten van H2020-aanvragen?

Responsible Research and Innovation

Responsible Research and Innovation (RRI) draagt bij aan het vergroten van de impact van onderzoeksresultaten. Daarom zouden onderzoekers hiermee rekening moeten houden bij Horizon 2020-voorstellen. Dit blijkt uit een reactie van de Commissie op de ex-post evaluatie van Science in Society uit het Zevende kaderprogramma (KP7). RRI houdt in dat betrokken actoren moeten samenwerken om zowel het innovatieproces als de uitkomsten van innovatie beter te laten aansluiten op de behoeften van de maatschappij. Uit de ex-post evaluatie bleek dat de projecten binnen het onderdeel Science in Society van KP7 betekenisvoller hadden kunnen zijn en daardoor ook meer beleidsimpact hadden kunnen hebben als er rekening met RRI was gehouden.

Overige aanbevelingen

In haar reactie benoemt de Commissie ook de mogelijkheid tot het vormgeven van een ERA-Net op het gebied van RRI. Verder komt de Commissie terug op haar eerdere aanbevelingen over open calls in de originele ex-post evaluatie. In deze evaluatie werd nog aangegeven dat er meer open calls zouden moeten komen. Uit  onderzoek bleek namelijk dat open calls kunnen leiden tot zowel erg lage als erg hoge slagingspercentages. Geen van beide is gewenst.

Achtergrond

De ex-post evaluatie van Science in Society is uitgevoerd van oktober 2014 tot december 2015. De resultaten van deze evaluatie werden gepresenteerd in juni 2016, waarop de Commissie nu een aanvullende reactie geeft. De overweging van de Commissie met betrekking tot RRI komt voort uit een publieke consultatie van Science With and for Society (SwafS) in Horizon 2020.