Het European Institute of Innovation & Technology is op zoek naar innovatieleiders die deel willen uitmaken van haar Raad van Bestuur. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot 30 september aanstaande.

Innovatieleiders gezocht voor Raad van Bestuur EIT

Vier vacante posities

Het European Institute of Innovation & Technology (EIT) is op zoek naar vier nieuwe leden voor haar Raad van Bestuur. Het belangrijkste bestuursorgaan van het instituut opereert onafhankelijk en is verantwoordelijk voor de selectie, aanwijzing en evaluatie van de Knowledge and Innovation Communities (KICs) en het strategisch management van de organisatie. Leden worden aangesteld door de Europese Commissie voor een niet-verlengbaar mandaat van vier jaar. De twaalfkoppige Raad telde tot deze zomer één Nederlander, voorzitter Dirk Jan van den Berg. Hij gaf het voorzittersstokje onlangs door aan de Italiaanse Gioia Ghezzi. Geïnteresseerde academici, onderzoekers, innovatoren en ondernemers kunnen zich kandidaat stellen tot 30 september aanstaande.

Context

Het EIT is opgericht in 2008 met als doel de innovatiecapaciteiten binnen de EU te verbeteren, onder ander door het stimuleren en faciliteren van samenwerkingen tussen hoger onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven.


© afbeelding: European Institute of Innovation & Technology