Beter begrip van de ongelijkheden op gezondheidsgebied in Europa is door de pandemie belangrijker dan ooit. Daarom stelt ALLEA dat er meer financiering nodig is voor onderzoek en data-infrastructuur. Dat biedt ruimte aan het gebruik van nieuwe onderzoeksmethodes.


Investeer in data en methodes voor onderzoek naar gezondheidsongelijkheid

Europese academiën stellen nieuwe onderzoeksmethoden voor

Investeringen in onderzoeks- en data-infrastructuren zijn broodnodig om de toepassing van nieuwe onderzoeksmethodes mogelijk te maken. Dit stelt de Europese Federatie van Academies van Wetenschappen en Geesteswetenschappen (ALLEA) in het rapport ‘Health Inequalities Research: New methods, better insights?’. Extra inzet op dit onderzoeksgebied is nodig om de door corona toegenomen gezondheidskloof in Europa te verkleinen. Het bestuderen van ongelijkheden op het gebied van gezondheid is niet nieuw, stelt ALLEA, maar enkele fundamentele vragen kunnen nog niet beantwoord worden, zoals de effectiviteit van bestaande interventies. Daarom vraagt de koepel de Europese Commissie om binnen Horizon Europe meer geld vrij te maken voor onderzoek dat gebruik maakt van nieuwe methoden, zoals cohort- en levensduurstudies, en te investeren in de benodigde data-infrastructuur. Op 8 december zal ALLEA het rapport officieel lanceren tijdens een evenement dat plaatsvindt bij de KNAW in Amsterdam.

Context

ALLEA is de Europese Federatie van Academies van Wetenschappen en Geesteswetenschappen, die meer dan 50 academiën uit meer dan 40 EU- en niet-EU-landen vertegenwoordigt, waaronder de KNAW. Een wetenschappelijke commissie onder voorzitterschap van de KNAW stelde dit rapport op. De vraag om infrastructuur is niet nieuw: de European Health Data Space is bedoeld om gegevensuitwisseling tussen lidstaten, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en individuen te bevorderen. Een goed voorbeeld van onderzoek naar gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen is het Horizon 2020-project LifeCycle, dat Neth-ER uitlichtte op haar website. In dit project volgen onderzoekers een groep deelnemers voor langere tijd om trends te analyseren, zodat kan worden geïdentificeerd welke factoren al op jonge leeftijd van invloed zijn op de latere groei, ontwikkeling en gezondheid.