Samenwerking op waterstoftechnologie in Europa wordt naar een hoger niveau getild – 23 Europese landen willen een nieuw Important Project of Common European Interest op het gebied van waterstof op gaan zetten. De eerste projecten onder de IPCEI zullen in 2022 van start gaan.


IPCEI Hydrogen gelanceerd, 23 landen doen mee

Nauwere Europese samenwerking op waterstof

Europa gaat nauwer samenwerken op de ontwikkeling en uitrol van waterstoftechnologieën. Op 17 december tekenden 23 Europese landen een manifest, waarmee zij hun steun uiten voor een nieuw Important Project of Common European Interest (IPCEI) op het gebied van waterstof. IPCEIs bieden een kader voor lidstaten om gezamenlijk publieke fondsen te bieden aan grensoverschrijdende projecten die een strategisch belang hebben voor het Europese concurrentievermogen. De hele waardeketen zal aan bod komen: veilige en duurzame productie van waterstof; productie van materialen en apparatuur; opslag en distributie; en de industriële toepassing van waterstof.

Invulling van IPCEI Hydrogen

Om effectief invulling te geven aan de IPCEI Hydrogen zullen er in februari en maart 2021 match-making workshops georganiseerd worden. Tegen het eind van dit jaar zal een selectie van projecten bekendgemaakt worden, die bij moeten gaan dragen aan de overkoepelende doelen van de IPCEI. De implementatie hiervan zal in 2022 van start gaan.

Context

Het manifest komt tegemoet aan de aanbevelingen van het Strategic Forum on Important Projects of Common European Interest dat waterstoftechnologieën en -systemen als een van de zes essentiële sectoren voor de Europese economie had aangemerkt. Eerder in 2020 lanceerde de Commissie al een waterstofstrategie en publiceerde de Raad conclusies over het opzetten van een waterstofmarkt in Europa.

Onlangs concludeerde de Commissie dat staatssteunregels aangepast moeten worden om de groene, digitale en industriële transities beter te kunnen ondersteunen. Zo moet het makkelijker worden voor het mkb om aan IPCEIs deel te nemen. De Commissie zal de staatssteunregels voor onderzoek en innovatie in de loop van dit jaar herzien. Tot en met 12 januari kunt u feedback geven op de roadmap.