De Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement heeft haar standpunt over Horizon Europe ingenomen. Zowel het rapport over de verordening van rapporteur Dan Nica, als het rapport over het specifiek programma van rapporteur Christian Ehler zijn aangenomen. De ITRE-commissie wil onder andere een groter budget voor Horizon Europe en maatregelen invoeren voor het verkleinen van de innovatiekloof.

ITRE-commissie neemt Horizon Europe-rapporten aan

ITRE stemming over Horizon Europe

De Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement heeft de rapporten van rapporteurs Dan Nica en Christian Ehler over Horizon Europe aangenomen. Zowel het rapport over de verordening van Nica en het rapport over het specifiek programma van Ehler zijn na goedkeuring van de amendementen met grote meerderheid aangenomen. 

Meer aandacht naar widening en mkb

De ITRE-commissie stemt in met een verhoging van het budget voor Horizon Europe: zij wil 120 miljard in plaats van de voorgestelde 83,5 miljard. Bij het beoordelen van projectvoorstellen die dezelfde kwaliteit hebben wil de ITRE-commissie dat voorrang gegeven wordt aan projecten waar vrouwen, mkb, of deelnemers uit widening-landen mee doen. Daarnaast wordt voorgesteld om het uurloon van onderzoekers uit widening-landen in Horizon Europe met 1,25 keer het nationale uurloon te verhogen. Bovendien streeft de ITRE-commissie ernaar om door middel van innovatieve maatregelen, zoals widening fellowships, de innovatiekloof te verkleinen. Ook stelt zij voor meer ondersteuning te bieden aan het mkb door beurzen voor incrementele innovatie te herintroduceren en hiervoor een budget van 2,5 miljard te oormerken.

Reactie The Guild

Steun vanuit Horizon Europe aan onderzoekers en innovators moet gebaseerd zijn op excellentie, niet op basis van de afkomst van deelnemers. Dat stelt The Guild in een reactie op het ITRE-rapport. The Guild is daarnaast tegen het oormerken van een budget voor het mkb, omdat dit indruist tegen de collaboratieve en bottom-up benadering van het programma. Anderzijds verwelkomt The Guild de inspanning van ITRE-commissie om sociale en geesteswetenschappen te integreren in de thematische clusters van het programma.

Context

Nu de ITRE-commissie over de rapporten voor Horizon Europe heeft gestemd, zal naar verwachting voor het einde van 2018 in de plenaire vergadering het mandaat voor de triloog gegeven worden. Dan zal het Parlement met de Raad en de Commissie over Horizon Europe gaan onderhandelen. Horizon Europe moet in 2021 van start gaan.