Aanvragers van Horizon Europe beurzen hebben een slaagkans van 17,3%. Dat blijkt uit een rapport van de Commissie over het eerste jaar van het kaderprogramma. Onder Horizon 2020 bedroeg het gehele slagingspercentage 11,9%. In totaal zijn er 7460 aanvragen ingediend in 2021, waarvan er 1290 financiering krijgen. Dit komt neer op 17,3%.


Jaarlijks rapport: Slaagkans Horizon Europe is 17,3%

Horizon Europe hogere slaagkans dan Horizon 2020

Over het jaar 2021 hebben Horizon Europe aanvragen een slagingskans van 17,3%. Dat blijkt uit de Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union and Monitoring of Horizon Europe and Horizon 2020 in 2021’  van de Commissie. Dat is een beduidend hoger cijfer dan het slagingspercentage van 11,9% onder Horizon 2020. Tevens blijkt dat hogeronderwijsinstellingen 37% en onderzoeksorganisaties 24% van het totale toegekende budget ontvangen.

Jaarlijkse rapportage Horizon

De jaarlijkse rapportage van de Commissie biedt inzicht in de activiteiten binnen het Horizon kaderprogramma. Zo lanceerde de Commissie 23 nieuwe Europese partnerschappen en de vijf missies in 2021. Verder zijn in 2021 meer dan honderd oproepen uitgezet. Zo kende pijler 1, met de focus op excellent onderzoek, 22 oproepen (3 miljard euro). Pijler 2, die focust op Global Challenges & European Industrial Competitiveness, telde 68 verschillende oproepen (5,6 miljard euro). De pijler innovatie telde 22 oproepen (1,6 miljard euro) en widening kwam op een totaal van negen oproepen (266 miljoen). Eind 2021 waren 64 van alle oproepen volledig gesloten en geëvalueerd.

Context

Horizon Europe is het 9e Kaderprogramma voor onderzoek & innovatie en loopt van 2021 tot en met 2027. Voorganger Horizon 2020 liep van 2014 tot en met 2020. Hoewel Horizon Europe amper anderhalf jaar loopt, denkt Brussel alweer na over het volgende programma vanaf 2028.