De EOSC-vereniging benoemt Karel Luyben tot haar eerste voorzitter. De Rector Magnificus Emeritus van de TU Delft is al langer betrokken geweest bij de European Open Science Cloud en zal in de nieuwe beheersstructuur ook weer sterk verbonden zijn met het project gericht op het open delen van onderzoeksdata.


Karel Luyben benoemd tot voorzitter EOSC

Eerste voorzitter EOSC-vereniging

Karel Luyben, Rector Magnificus Emeritus van de TU Delft, is benoemd tot de eerste voorzitter van de European Open Science Cloud (EOSC) vereniging. In deze positie zal hij zich sterk maken voor het FAIR (findable, accessible, interoperable en reusable) delen van onderzoeksdata. Hiervoor was Luyben al voorzitter van het EOSC Executive Board. Eerder dit jaar werd een nieuwe beheersstructuur voor EOSC opgericht: de EOSC Association, waarvoor tijdens de eerste Algemene Vergadering van de vergadering op 17 december een eerste voorzitter werd gekozen. Luyben’s voorzitterschap start op 18 december 2020 voor een termijn van twee jaar.

Context

De EOSC is een initiatief van de Commissie en kan worden gezien als een virtueel platform, waar verkregen data van onderzoeksprojecten openlijk worden gedeeld met andere onderzoekers. Deze zal zich veelal bezighouden met het EOSC-partnerschap onder Horizon Europe.

 

Foto: Karel Luyben
© CESAER