De EU gaat een Cybersecurity Competence Centre en een netwerk van coördinatiecentra in de lidstaten opzetten om cybersecurityonderzoek binnen Europa te ondersteunen. De Raad en het Parlement bereikten een voorlopig akkoord over het project en bepaalde dat het centrum in Boekarest, Roemenië gebouwd zal worden. Het centrum zal ook belanghebbenden uit de kennisgemeenschap bijeenbrengen.   


Kenniscentrum in Roemenië zal cybersecurityonderzoek in Europa gaan ondersteunen

Cybersecurityonderzoek  

Een nieuw Cybersecurity Competence Centre en een netwerk van nationale coördinatiecentra in de lidstaten zal cybersecurityonderzoek binnen Horizon Europe gaan promoten. Dit blijkt uit een voorlopig akkoord tussen de Raad en het Europees Parlement. Het Competence Centre wordt gebouwd in Boekarest, Roemenië. Het kenniscentrum zal, in samenwerking met het netwerk, financiële steun verlenen op het gebied van cybersecurity vanuit het Horizon Europe en het Digital Europe programma. Het centrum zal ook de Europese kennisgemeenschap bijeenbrengen om expertise over cybersecurity te stimuleren en verspreiden. 

Context 

Door de toenemende digitalisering van onze wereld zijn aanvallen op online data een steeds grotere dreiging. Om dit soort cyberaanvallen te bestrijden kwam de Commissie in 2017 met aanbevelingen, en een plan voor een centrum om de uitdagingen rondom cybersecurity aan te pakken. De Commissie werkte in 2018 het voorstel verder uit met de ontwikkeling van het European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre, waar nu een voorlopig akkoord over bereikt is. De verordening voor het oprichten van het centrum treedt in werking 20 dagen nadat het gepubliceerd is in het officiële EU-publicatieblad. Het centrum wordt opgericht voor een periode tot 31 december 2029, daarna kan het mandaat bij positieve evaluatie van de Commissie worden verlengd.