Verschillende kennisinstellingen zien graag een lancering van een extra onderzoeks- en innovatieprogramma dat de implementatie van de Afrikaanse Unie (AU) – EU Innovatieagenda moet ondersteunen. Zo kan er meer worden geïnvesteerd in excellent onderzoek, onderzoeksinfrastructuren en Centres of Excellence.


Kennisinstellingen zien graag extra investeringen in Afrika-EU samenwerking

Hechtere samenwerking

Verschillende kennisinstellingen pleiten voor de opzet van een extra onderzoeks- en innovatieprogramma tussen de Afrikaanse Unie (AU) en de EU. De twee partijen verwelkomen de AU-EU innovatieagenda die de ontwikkeling van en samenwerking met Afrika moet bevorderen, maar zien een nieuw onderzoeks- en innovatieprogramma als essentieel voor de verdere implementatie.

Extra investeringen via drie wegen

De kennisinstellingen pleiten voor investeringen op drie gebieden: excellent onderzoek, Centres of Excellence en infrastructuren. Individuele onderzoekers moeten ondersteund worden om excellentie te bevorderen. Dit wordt nu gedaan door het Arise pilot-programma dat jonge onderzoekers ondersteunt, maar de koepels willen dat deze pilot wordt doorgetrokken tot 2027 en er extra ondersteuning komt voor onderzoekers in latere fases van hun carrière. Ook pleiten de koepels voor investeringen in Centres of Excellence die kennisinstellingen in Afrika en Europa samenbrengen en samenwerking in excellent onderzoek moeten faciliteren. Ten derde moet het programma gebruikt worden om onderzoeksinfrastructuren verder te ontwikkelen om zo de capaciteit van kennisinstellingen op te schalen. Dit helpt om brain drain tegen te gaan en innovatie te bevorderen.

Context

Op de 6e EU-Afrikatop werd een gezamenlijke visie voor een hernieuwd partnerschap voor 2030 neergelegd. Het belang van hechtere samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie werd hierin benadrukt en om deze reden werd de AU-EU Innovatieagenda in het leven geroepen. De nauwere samenwerking past in het Global Gateway initiatief dat als doel heeft om Europa via hoogwaardige en groene infrastructuur met de rest van de wereld te verbinden en zo de globale positie van Europa te versterken. 

Mede geschreven door Lieve Dessing