Het bestuur van het European Institute for Innovation & Technology (EIT) geeft groen licht aan de Knowledge & Innovation Communities (KIC’s) EIT Health en Raw Materials om nog eens zeven jaar door te gaan. Met het ondertekenen van een nieuwe partnerschapsovereenkomst zullen de KIC’s de komende zeven jaar opnieuw financiële ondersteuning ontvangen van het EIT.


KIC’s EIT Health en Raw Materials mogen nog zeven jaar door

Groen licht voor KIC’s 

EIT Health en Raw Materials kunnen ook de komende zeven jaar verder gaan met hun activiteiten. Het bestuur van het European Institute for Innovation & Technology (EIT) besloot de partnerschapsovereenkomst met zeven jaar te verlengen, wat betekent dat de Knowledge & Innovation Communities (KIC’s) ook de komende zeven jaar financiële ondersteuning ontvangen. Uit een beoordeling van de activiteiten van de afgelopen zeven jaar blijkt dat zij de gestelde doelen uit de vorige partnerschapsbijeenkomst hebben behaald, echter moeten beide KIC’s meer werk steken in hun financiële houdbaarheid.

Betere financiële houdbaarheid nodig EIT Raw Materials

EIT Raw Materials gaat door, maar zal zijn huiswerk beter moeten doen als het gaat om financiële houdbaarheid. Al een aantal jaar haalt zij de meerjarige doelen voor alternatieve financieringsbronnen en inkomsten niet. Hoewel de strategie tot 2027 wel degelijk remedies voorstelt, maken de evaluatoren dat deze pas impact hebben op de lange termijn. Volgens de evaluatoren moet zij zich ook focussen op vergrote inkomsten uit haar diensten en activiteiten op de korte termijn. Daarentegen zijn de auteurs wel positief over andere aspecten van de KIC, zoals de governance-structuur en het kwalitatief en kwantitatief sterke ecosysteem dat over de jaren is opgebouwd. Zij noemt het zelfs het sterkste raw materials-ecosysteem in de wereld.

EIT Health financieel ook niet gezond

Ook voor EIT Health maken de evaluatoren zich zorgen over de financiële houdbaarheid op de lange termijn. Tot dusverre leunt de KIC met name op lidmaatschapsbijdragen terwijl zij matig scoort op alternatieve inkomstengenerering. Weinig start-ups werden opgericht in de afgelopen jaren.  De evaluatoren juichen het diversifiëren van het omzetportfolio toe, maar twijfelen alsnog of deze adequaat zijn. In tegenstelling tot EIT Raw Materials is EIT Health er niet in geslaagd een sterk ecosysteem op te bouwen die nog altijd wordt gekarakteriseerd als fragiel.

Context

Het EIT werd opgericht in 2008 met als doel om de innovatiecapaciteiten binnen de EU te verbeteren door samenwerkingen tussen hogeronderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven te stimuleren en te faciliteren. Kenmerkend voor het EIT zijn de KIC’s of innovatiegemeenschappen; geïntegreerde lange-termijnpartnerschappen tussen onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven rond een bepaald thema. EIT Health en Raw Materials, die het EIT in 2014 toevoegde, zijn daar voorbeelden van. In de Verordening van het EIT staat dat de KIC’s na 15 jaar zelfvoorzienend moeten zijn. In het geval van bovenstaande KIC’s hebben zij dus nog tot 2029 om dat voor elkaar te krijgen. In de nieuwe Verordening van het EIT voor 2021-2027 is afgesproken dat het bestuur van het EIT meer gaat sturen op deze financiële duurzaamheid.