De Commissie roept individuele experts en organisaties op zich aan te melden voor de selectieprocedure voor de strategische adviesraad van het Flagship voor kwantumtechnologie. Het mandaat van de huidige leden loopt af. Aanmelden kan tot 30 april.


Komt u in de strategische adviesraad van het Flagship voor kwantumtechnologie?

Taken van de strategische adviesraad

De Commissie zoekt nieuwe individuen en organisaties die lid willen worden van de strategische adviesraad van het Future of Emerging Technologies (FET) Flagship voor kwantumtechnologie. Tot 30 april kunt u of uw organisatie zich aanmelden bij de Commissie. De adviesraad is een expertgroep van maximaal achttien leden, waarvan ten hoogste negen uit de academische en onderzoekswereld. De andere leden zijn organisaties uit de industriële sector. De expertgroep heeft de taak de Commissie bij te staan in de bepaling van de strategische oriëntaties en de implementatie van het Flagship kwantumtechnologie.

Context

Eind 2018 is het Flagship voor kwantumtechnologie gelanceerd onder Horizon 2020. FET Flagships zijn grootschalige onderzoeksinitiatieven die gefinancierd worden uit het Kaderprogramma, nu vanuit Horizon Europe. Het doel van het Flagship is om de transformatie van Europees onderzoek naar commerciële toepassingen te ondersteunen die het potentieel van kwantum ten volle benutten. In de huidige expertgroep kwantumtechnologie zit Wim van Saarloos, voormalig president van KNAW.