Wilt u de EU adviseren over haar onderzoeks- en technologieinfrastructuren? Meld u dan aan voor het ESFRI Stakeholder Forum. Een eerste conferentie staat gepland op 8 december 2021.


Meld u aan voor adviesforum onderzoeksinfrastructuren

Inspraak uit het veld

Het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) roept alle geïnteresseerden op zich aan te melden voor het nieuwe ESFRI Stakeholder Forum. Dit netwerk zal ESFRI adviseren bij de voorbereiding en uitwerking van onderzoeks- en technologieinfrastructuren in Europa. ESFRI nodigt zowel de mensen uit die direct betrokken zijn bij infrastructuurprojecten als de wetenschappers en organisaties die van een infrastructuur gebruik maken. Met het netwerk wil ESFRI meer ruimte creëren voor input uit het veld, zodat onderzoeks- en technologieinfrastructuren beter aansluiten op de behoeftes van gebruikers. De eerste conferentie vindt plaats op 8 december en er is geen deadline voor aanmeldingen.

Context

ESFRI helpt de Commissie bij de ontwikkeling van beleid rondom Europese onderzoeksinfrastructuren. Onlangs presenteerde ESFRI haar plannen voor 11 nieuwe infrastructuren, waarvan de voorbereidingen in 2021 starten. Het Stakeholder Forum richt zich expliciet op onderzoeks- én technologieinfrastructuren. Waar de eerste zich richten op (wetenschappelijk) onderzoek & innovatie, faciliteren de laatste de ontwikkeling, toepassing en validering van nieuwe technologieën.