Als uw industrieproject gefinancierd is door Horizon 2020 of Horizon Europe en gestart is na 1 september 2018, kunt u zich aanmelden voor de Industry 5.0 Award. De winnaar wordt promotioneel ondersteund door de Commissie. Aanmelden kan tot 1 april 2022.


Meld uw onderzoeksproject aan voor de Industry 5.0 Award!

Veerkrachtig, duurzaam, mensgericht

Wordt uw onderzoeksproject gefinancierd door Horizon 2020 of Horizon Europe en is deze begonnen na 1 september 2018? Dan komt u in aanmerking voor de nieuwste Industry 5.0 Award, opgezet door de Commissie. Voor deze competitie zoekt de Commissie projecten die de Europese industriesector veerkrachtiger, duurzamer en mensgerichter maken. Deelnemende projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke jury, bestaande uit experts uit de industriesector, de onderzoekssector en het maatschappelijk middenveld. De winnaar krijgt promotionele ondersteuning vanuit de Commissie, in de vorm van een promotievideo, publiciteit op de sociale media kanalen van de Commissie en een artikel in het Horizon Magazine. De deadline voor aanmelding is 1 april 2022.

Context

Met de Industry 5.0 aanpak poogt de Commissie via de Europese industrie bij te dragen aan de groene en digitale transitie. Over deze aanpak is recentelijk een rapport uitgebracht door de Expert group on the economic and societal impact of research and innovation (ESIR). Onderzoek en innovatie spelen in de visie voor Industry 5.0 een belangrijke rol. Daarnaast moet Industry 5.0 ten goede komen aan werknemers, door het bijscholen van hun digitale vaardigheden. Verder richt de aanpak zich op het mensgerichte aspect in de ontwikkeling van digitale technologieën.