Subdossier: Missies

De missies zijn een nieuw instrument in Horizon Europe. De missies moeten richting geven aan Europees onderzoek en daarmee impact garanderen. Bovendien moeten de doelen van de missies tot de verbeelding van de burger spreken.


Missie-gedreven aanpak

In Horizon Europe introduceert de Commissie een missie-gedreven aanpak in pijler 2. Een missie geeft richting aan Europees onderzoek, zodat de resultaten direct bijdragen aan Europese doelstellingen. De missies moeten het publiek aanspreken en indien nodig aanmoedigen om actief deel te nemen. Deze doelstellingen worden daarom vormgegeven in samenspraak met burger, belanghebbenden, de lidstaten en het Europees Parlement. Bovendien zijn de doelstellingen ambitieus maar tijdsgebonden en haalbaar. De missie-gedreven aanpak volgt op een advies van Mariana Mazzucato uit februari 2018. In een vervolgrapport werkte zij uit hoe de missies uitgerold moeten worden.

Vijf missiegebieden

In overleg met het Europees Parlement en de Raad werden vijf missiegebieden vastgelegd:

  1. Cancer
  2. Adaptation to Climate Change, including Societal Transformation
  3. Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters
  4. Climate-Neutral and Smart Cities
  5. Soil Health and Food

Later werden de missies ook gelinkt aan nieuwe prioriteiten in de Commissie Von der Leyen. Zo werd de missie kanker onderdeel van het Europe’s Beating Cancer Plan en moeten de andere vier bijdragen aan de Green Deal.

Meer informatie

Artikel Neth-ER: Missies in 2020, de stand van zaken
Artikel Neth-ER: Commissie opent consultaties voor Europe’s Beating Cancer Plan
Artikel Neth-ER: Wat betekent de Green Deal voor het kennisveld?
Artikel Neth-ER: Mazzucato: Vijf criteria voor missies in KP9
Artikel Neth-ER: Mazzucato: missie-gedreven onderzoek vraagt om andere manier van denken

Geüpdatet op: 11/03/2020

lees meer