De Commissie heeft de 2024 call voor de Marie Skłodowska-Curie Acties (MSCA) doctoraatnetwerken geopend. Er is 608,6 miljoen euro beschikbaar voor de financiering van meer dan 160 projecten en de opleiding en ontwikkeling van vaardigheden van 2,400 promovendi. Aanmelden kan tot 27 november 2024.  


MSCA opent call van 608,6 miljoen euro voor doctoraatnetwerken

Doe mee met uw organisatie of consortium! 

De 2024 call voor de Doctoral Networks van het MSCA programma. Het zal 608,6 miljoen euro in 160 doctoraatsnetwerken investeren in verschillende wetenschappelijke gebieden met een sterke nadruk op interdisciplinair, internationaal en intersectorale samenwerking. Deze doctoraten bieden banen, trainingen en ontwikkelingsmogelijkheden aan ongeveer 2.400 onderzoekers. Consortia of organisaties in het hoger onderwijs, onderzoeksinstellingen, bedrijven en het mkb en andere publieke organisaties komen in aanmerking voor financiering uit deze call. De aanmelding sluit op 27 november 2024. 

Context 

Het MSCA-onderdeel van Horizon Europe ondersteunt beginnende onderzoekers van alle wetenschappelijke disciplines met beurzen. Deze beurzen kunnen zowel individueel, als voor samenwerkingsverbanden bestemd zijn. MSCA biedt de mogelijk aan onderzoekers om voor een bepaalde periode in het buitenland onderzoek te doen. Daarnaast biedt het programma prikkels om industriële doctoraten te ontwikkelen, die onderzoekers trainen en hun vaardigheden buiten de academische wereld ontwikkelen, met name in de industrie, het bedrijfsleven en de publieke sector. 

 

Mede geschreven door Martin Pomper.