Nederland behoort tot de koplopers op het vlak van digitalisering, zo blijkt uit de 2019 Digital Economy and Society Index (DESI) van de Europese Commissie. Hoewel alle EU-lidstaten vooruitgang boeken, blijft er een onderlinge kloof zichtbaar. Ook moet de Europese digitale transformatie sneller gaan, wil de EU de wereldwijde concurrentie kunnen aangaan.

Nederland behoort tot de koplopers in digitalisering

Nederland scoort opnieuw goed   

Nederland stijgt ten opzichte van vorig jaar een plaats in de totaalrangschikking van de Digital Economy and Society Index (DESI) en komt na Finland en Zweden op de derde plaats. De index besteedt aandacht aan vijf specifieke domeinen. Nederland scoort hierbij vooral goed op internetgebruik en digitale overheidsdiensten, vergeleken met andere landen. In de categorie Human Capital of digitale vaardigheden in de samenleving daalt Nederland echter ten opzichte van vorig jaar. Basis- en gevorderde digitale vaardigheden, alsook het aantal ICT-specialisten blijven hierbij wel boven het EU-28 gemiddelde. Een duurzame aanpak om het niveau van digitale vaardigheden ook buiten de centrale ICT-sectoren te verbeteren, blijft echter belangrijk.

EU als geheel presteert nog steeds onvoldoende

Hoewel alle EU-lidstaten erop vooruit gaan, blijft er een kloof tussen de meest en minst gedigitaliseerde landen en gaat de vooruitgang niet snel genoeg. De EU als geheel blijft dan ook achterlopen op de wereldwijde concurrentie. Zo blijft de ICT R&D intensity ver achter op koplopers zoals de VS en Japan. Ook de digitale vaardigheden van EU-burgers kunnen nog verbeterd worden; meer dan een derde van de werkende Europese bevolking beschikt niet over de gewenste digitale basisvaardigheden.

Context

De DESI is een index waarbij aan de hand van verschillende indicatoren de digitalisering van de Europese Unie in kaart wordt gebracht. Daarnaast kijkt het rapport naar het digitale concurrentievermogen van de lidstaten. Het rapport sluit aan bij de Digital Skills and Jobs Coalition van de Europese Commissie; een van de 10 actiepunten in de New Skills Agenda for Europe.