Nederland ontvangt dit jaar 44 van de 400 European Research Council Starting Grants. Hiermee behoudt Nederland zijn positie als een van de drie best presterende landen, na Frankrijk en Duitsland. De elf procent van de beurzen die Nederland binnenhaalt, is vergeleken met de 9,8 procent vorig jaar een verbetering. 


Nederland behoudt positie in top drie  ERC Starting Grants

Nederland blinkt uit 

De European Research Council (ERC) heeft de ontvangers van de Starting Grants 2023 bekend gemaakt. Van de 400 beurzen gaan er dit jaar 44 naar Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen. Nederland behaalt daarmee de derde plek, na Frankrijk en Duitsland. Ook als het gaat om de vertegenwoordigde nationaliteiten behaalt Nederland een toppositie. Van de vierhonderd beursontvangers zijn er 27 Nederlands, waarmee Nederland in de top vier staat. In totaal maakt de ERC 628 miljoen euro vrij voor de beurzen. Op het vlak van sociale- en geesteswetenschappen presteert Nederland traditioneel erg goed, ook dit jaar weer. Maar liefst 22 van de 117 geselecteerde projecten in deze discipline worden aan Nederlandse instellingen uitgevoerd.  

Minder aanvragen, meer diversiteit 

Het totale aantal aanvragen was dit jaar minder vergeleken met vorig jaar. Vanaf 2021 is hierin een dalende trend te zien. De succesratio klimt dan ook: dit jaar 14,8%, vanaf 13,9% vorig jaar. Vrouwelijke onderzoekers hebben 43% van de beurzen ontvangen, een progressie ten opzichte van de 39% in 2022. Hiermee is het recordpercentage van 2021 geëvenaard. Dit jaar heeft ook een non-binaire onderzoeker een beurs ontvangen. De ERC hoopt dat de toename in diversiteit van de beursontvangers in de toekomst zal blijven stijgen in de toekomst. 

32 onderzoekers Verenigd Koninkrijk in onzekerheid 

Er bestaat nog twijfel over de definitieve lijst van kandidaten die een beurs zal ontvangen. Dit omdat het Verenigd Koninkrijk (VK) dit jaar nog altijd niet geassocieerd is met Horizon Europe. Dit betekent dat Britse onderzoekers hun beurs enkel ontvangen als zij het onderzoek uitvoeren bij een instelling in een EU-lidstaat of in een land dat met Horizon geassocieerd is. Anders zal de beurs naar de eerstvolgende onderzoeker op de wachtlijst gaan. Gelukkig voor toekomstige beursontvangers uit het VK zal dit de laatste Starting Grants-beurzenronde zijn die problemen oplevert.  Door het recentelijke akkoord van de Britse regering en de Commissie over de her-associatie van het VK met Horizon Europe, kunnen Britse onderzoekers vanaf 1 januari 2024 weer zonder problemen aanspraak maken op ERC-beurzen.   

Context 

De Starting Grant van de ERC wordt uitgereikt aan jonge onderzoekers om excellent baanbrekend onderzoek te ondersteunen in Europa. Het is één van de vijf beurzen van de ERC, en biedt onderzoekers een bedrag tot 1,5 miljoen euro. Hiermee mogen ze hun eigen team samenstellen.  

 

Mede geschreven door Hannah Teule