Nederland en Oostenrijk zijn de eerste landen die herstelbijstand voor cohesie en de regio's van Europa ontvangen. De Commissie heeft de eerste besluiten onder het React-EU initiatief dat onderdeel is van het NextGenerationEU herstelfonds goedgekeurd. Voor Nederland betekent dit in 2021 ruim 220 miljoen euro extra budget voor regionale investeringen in de groene en de digitale transitie.


Nederland en Oostenrijk eerste EU-lidstaten die React-EU financiering ontvangen

Investeren in groene- en digitale transitie

Nederland heeft samen met Oostenrijk als eerste goedkeuring gekregen op haar plannen om de middelen die vrijkomen uit het React-EU initiatief in te zetten. Dat laat de Commissie weten in een persbericht. Voor Nederland betekent dit in 2021 220,4 miljoen euro extra EU-financiering voor haar regionale projecten vanuit het Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Deze extra middelen moeten de veerkracht van regionale economieën versterken, in het bijzonder door te investeren in de groene en digitale transitie.

Oost West, thuis best

De Nederlandse regio's willen de middelen op een toekomstbestendige manier inzetten. In Noord-Nederland zal het programma toekomstgerichte investeringen in innovatie ondersteunen op het gebied van circulaire economie, hernieuwbare energie, digitalisering en gezondheid. In Zuid-Nederland zal het programma innovatieprojecten ondersteunen op vijf gebieden: energie, grondstoffen, klimaat, landbouw en levensmiddelen, en gezondheid. In Oost-Nederland zal de extra financiering de verdere ontwikkeling en de marktintroductie van innovatieve technologieën en processen ondersteunen, onder meer voor de gezondheidssector.

Context

React-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) is een van de  programma’s binnen het herstelfonds NextGenerationEU en bedraagt 47,5 miljard euro. De financiering moet een toekomstbestendige basis leggen voor de groene en digitale transitie en is gericht op het ondersteunen van de veerkracht van de arbeidsmarkt, de werkgelegenheid, het mkb en gezinnen met een laag inkomen. Nederland krijgt relatief veel geld uit de React-EU-pot, omdat het volgens de criteria die de Commissie in React-EU hanteert, zwaar is getroffen door de coronapandemie. React-EU financiert de verlenging van het huidige EFRO- en Europees Sociaal Fonds (ESF)-programma tot een periode van twee jaar. Het kabinet maakte al eerder bekend dat het de middelen uit React-EU gelijk verdeelt over het EFRO en het ESF, in totaal 506 miljoen euro. De Commissie zal de komende weken meer nationale plannen in het kader van React-EU goedkeuren.