Onderzoekers aan Nederlandse instellingen hebben in totaal 20 Consolidator Grants van de European Research Council ontvangen in de ronde 2022. In totaal zijn er 321 beurzen uitgereikt met een totale waarde van 657 miljoen euro. In de vorige ronde ontving Nederland nog 27 van de 313 uitgereikte beurzen, wat neerkomt op een daling van 28 procent.


Nederland ontvangt 20 ERC Consolidator Grants, ruim kwart minder dan vorig jaar

Nederlandse winnaars

20 onderzoekers aan Nederlandse kennisinstellingen hebben een ERC Consolidator Grant binnengesleept. De European Research Council (ERC) maakt in een persbericht bekend dat zij voor het jaar 2022 in totaal 321 beurzen uitreikt ter waarde van 657 miljoen euro. Nederland ontvangt in deze ronde 28% minder beurzen dan in de ronde van 2021, toen 27 van 313 Consolidator Grants naar onderzoekers aan Nederlandse kennisinstellingen gingen. Duitsland ontvangt deze ronde de meeste toekenningen (62), gevolgd door Frankrijk (41) en Spanje (24). De lijst met winnaars is hier te vinden.  

Statistieken

Uit de statistieken blijkt dat het slagingspercentage dit jaar op 14,4% ligt, een stijging ten opzichte van 2021 (11,8%). Ook het aantal vrouwen dat een beurs ontving steeg, van 33,5% in 2021 naar 34,9% in 2022. De onderzoekers die een toekenning ontvangen, zijn gezeteld in 21 landen en hebben 37 verschillende nationaliteiten.

Context

De ERC is de Europese financieringsorganisatie voor excellent fundamenteel onderzoek. De ERC Consolidator Grants worden uitgereikt aan excellente onderzoekers die na het behalen van hun PhD zeven tot twaalf jaar ervaring hebben. Zij krijgen gemiddeld 2 miljoen euro per beurs voor een periode van vijf jaar. Eind 2022 werden vanwege uitblijvende associatie met het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland extra ERC toekenningen gedaan, waaronder aan Nederlandse instellingen. Mochten het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland niet tot associatie komen op het moment dat de grant agreements worden ondertekend, worden de beurzen wederom niet uitgekeerd aan instellingen in beide landen.