Vier Nederlandse bedrijven ontvangen subsidies uit de nieuwe financieringsronde van de European Innnovation Council. Hiermee eindigt Nederland op de derde plaats. Vorige ronde eindigde Nederland als eerste met acht geselecteerde projecten. In totaal wordt er in deze ronde 350 miljoen euro verdeeld onder 47 projecten.


Nederland op derde plek in EIC Accelerator

Minder Nederlandse projecten  

Vier Nederlandse bedrijven zijn geselecteerd voor financiering via de European Innovation Council (EIC) Accelerator. De vorige ronde, in juni van dit jaar, werden er nog acht Nederlandse bedrijven geselecteerd. Nederland zakt hiermee van de eerste plek naar een gedeelde derde plek, naast België en achter Frankrijk en Duitsland. In totaal werd er voor 350 miljoen euro aan subsidies uitgekeerd aan 47 bedrijven. Slechts elf procent van de geselecteerde Europese bedrijven wordt geleid door een vrouw, een flinke daling ten opzichte van eerdere rondes. Toen werden respectievelijk 29 en 40 procent van de bedrijven door een vrouw geleid. De geselecteerde Nederlandse bedrijven houden zich bezig met AI, bio-based chemicaliën, schone CO2-productie en een app voor het opladen van elektrische auto’s.

Context

De EIC is in 2021 opgericht als onderdeel van Horizon Europe om de Europese innovatiekracht te bevorderen. De EIC Accelerator is een financieringsinstrument van de EIC waarmee het bedrijven helpt nieuwe technologieën te commercialiseren. Voor deze ronde was er meer geld vanuit de Accelerator beschikbaar dan voor de vorige ronde. Toen werd er 261 miljoen euro verdeeld onder 52 bedrijven. In december verwacht de EIC het werkprogramma voor 2024 te kunnen presenteren. Dan zal ook duidelijk worden wanneer de nieuwe financieringsronde van de EIC Accelerator zal plaatsvinden.

Mede geschreven door Bas Morshuis.