Nederland is dit jaar weer een Europese innovatieleider. Dit is een vooruitgang sinds vorig jaar, toen Nederland eenmalig beoordeeld werd als ‘sterke innovator’. Verder laat het European Innovation Scoreboard van 2022 zien dat de innovatieprestatie van de Europese Unie sinds 2015 met 10% is toegenomen.  


Nederland terug in Europese innovatietop

Nederland weer innovatieleider, maar niet op elk gebied

In de 2022 editie van het European Innovation Scoreboard is Nederland weer terug als innovatieleider. In 2021 viel Nederland net buiten de hoogste categorie. De verschuiving naar de hoogste prestatiegroep is echter voornamelijk het gevolg van herzieningen van de gegevens voor verschillende indicatoren. Als deze herziening al in 2021 had plaatsgevonden, had Nederland óók in 2021 in de hoogste categorie gestaan. Dit jaar worden de digitale vaardigheden genoemd als grootste kracht van Nederland. Verder is Nederland sterk op het gebied van ICT, buitenlandse promovendi, Leven Lang Ontwikkelen en publiek-private samenwerking. Nederland scoort echter niet op alle onderdelen van het  European Innovation Scoreboard even hoog. De minder sterke punten van Nederland zijn de verkoop van innovatieve producten, innovatie niet gerelateerd aan onderzoek en ontwikkeling, technologieën op het gebied van milieu, innovatie-uitgaven per werknemer en gepromoveerden. Ook op het gebied van bedrijfsinvesteringen, product- en procesinnovaties, intellectuele eigendom en impact op werkgelegenheid scoort Nederland minder goed.

Innovatieprestatie EU verbeterd, innovatiekloof houdt aan  

De innovatieprestatie van de EU is sinds 2015 sterk verbeterd, blijkt uit het scorebord. Dit is vooral het geval op het gebied van product- en procesinnovaties, wat juist een zwakke plek van Nederland is. Van alle Europese landen is Zweden de innovatieleider gevolgd door Finland en Denemarken, waarna Nederland en België de top vijf sluiten. Het is duidelijk dat de categorieën nog geografisch geclusterd zijn. De innovatieleiders en sterke innovators zijn vooral te vinden in Noord- en West-Europa, terwijl de minder innovatieve landen vooral te vinden zijn in Zuid- en Oost-Europa. Het overbruggen van deze kloof is een van de speerpunten van de nieuwe Europese Innovatieagenda.

EU op de vijfde plek wereldwijd

De innovatieprestaties van de EU zijn dit jaar verbeterd, terwijl de prestaties van de vier sterkste innovators Australië, Verenigde Staten, Canada en Zuid-Korea juist zijn verslechterd. Gekeken naar de wereldwijde innovatieprestaties heeft de Europese Unie Japan dit jaar ingehaald. Hierdoor staat de EU nu op de vijfde plaats in de wereldwijde top vijf van sterke innovatoren.

Context

Ieder jaar publiceert de Commissie het European Innovation Scoreboard. Het rapport geeft een overzicht van de Europese prestaties op het gebied van onderzoek en innovatie, zowel in de lidstaten zelf als ten opzichte van wereldwijde concurrenten. De analyse vindt plaats op basis van innovatiedimensies, waaronder investeringen, impact, innovatieve activiteiten en structurele kaders zoals personeel. Lidstaten worden ingedeeld als innovatieleiders, sterke innovators, gematigde innovators en bescheiden innovators.

 

Mede geschreven door Hannelore Schouwstra