Veertien Nederlandse instellingen ontvangen dit jaar een prestigieuze Advanced Grant van de European Research Council. Op een totaal van 185 onderzoekers is Nederland daarmee het vijfde land als het gaat om het aantal beurstoekenningen. Net als vorig jaar is slechts een vijfde van de onderzoekers die de beurs ontvangt vrouw.

Nederlandse instellingen weer goed vertegenwoordigd in Advanced Grant van ERC

ERC trekt 450 miljoen uit voor baanbrekend onderzoek

In 2020 reikt de European Research Council (ERC) 185 Advanced Grants uit aan onderzoekers en instellingen uit heel Europa, zo meldt de ERC in haar persbericht. De organisatie maakt voor dit jaar 450 miljoen euro vrij voor innovatief en baanbrekend onderzoek in allerlei disciplines. Nederlandse instellingen zijn met 14 beurzen goed vertegenwoordigd: 8 procent van alle Advanced Grants gaat naar onderzoek van Nederlandse bodem. Dat percentage ligt iets lager dan in 2019, toen ontvingen Nederlandse instellingen ruim 10 procent van het totaal aantal beurzen. De TU Delft is met drie succesvolle aanvragen Nederlands succesvolste instelling. Instellingen uit Duitsland (35) en het Verenigd Koninkrijk (34) zijn in 2020 de absolute hoogvliegers op het gebied van de ERC-beurzen. De ERC Advanced Grants zijn erg gewild, zo bleek ook dit jaar uit het aantal aanvragen. Van de 1881 onderzoeksvoorstellen werden er uiteindelijk 185 gehonoreerd, daarmee komt het aantal succesvolle aanvragen uit op minder dan 10 procent.

Wederom weinig Advanced Grants voor vrouwelijke onderzoekers

Net als in 2019 gaat ook dit jaar slechts 20 procent van de toegekende Advanced Grants naar vrouwelijke onderzoekers. Het aantal vrouwelijke onderzoekers dat een voorstel deed lag daar met 19 procent echter net onder. Aan Nederlandse instellingen ligt het aantal vrouwelijke onderzoekers dat een beurs ontving (2) lager dan gemiddeld, namelijk 14 procent.

Context

De ERC vormt een belangrijk Europees financieringsorgaan voor onderzoek en innovatie binnen het Horizon 2020 programma. Elk jaar reikt de ERC de Advanced Grants uit aan ervaren Europese onderzoekers. Deze beurs richt zich op risicovolle, maar veelbelovende onderzoeksprojecten uit allerlei disciplines. De meeste beurzen worden uitgereikt aan projecten in de exacte wetenschappen en techniek, gevolgd door de biowetenschappen en het minste aantal Advanced Grants wordt toegekend aan de sociale en geesteswetenschappen. Naast de Advanced Grants verdeelt de ERC ook Starting GrantsConsolidator GrantsSynergy Grants en Proof of Concept-beurzen.