De European Research Council (ERC) is dit jaar van start gegaan met een nieuw evaluatieproces. In een rapport legt de ERC uit wat en waarom het nou precies veranderd. Het doel van de veranderingen is om een vollediger beeld te geven van kandidaten. Zo introduceert de ERC Scientific Council zowel een nieuwe balans tussen onderzoeksvoorstel en kandidaat, alsook een nieuw evaluatieformulier.


Nieuw evaluatieproces ERC: onderzoeksvoorstel is belangrijker dan ervaring

Evaluatieproces van ERC gaat op de schop

Vanaf 2024 is een sterk onderzoeksvoorstel belangrijker dan de ervaring van een onderzoeker bij de calls van de European Research Council (ERC). In een rapport legt ERC-president Maria Leptin uit wat er is veranderd en waarom dit is veranderd. Voorheen waren het onderzoeksvoorstel en de ervaring van een onderzoeker even relevant in het puntensysteem van de ERC. Hierdoor kreeg een zwak voorstel van een ervaren onderzoeker evenveel punten als een goed voorstel van een onervaren onderzoeker. Onderzoekers van bekende en goed gefinancierde instellingen ontvingen daarom vaker ERC-beurzen. De ERC Scientific Council wil dit graag bijtrekken door het voorstel prioriteit te geven boven de ervaring van de kandidaat, in plaats van ze gelijk te stellen in belangrijkheid,  in plaats van deze twee criteria even zwaar te laten wegen.

Vernieuwd evaluatieformulier voor volledig beeld

Ook is er een nieuw evaluatieformulier voor kandidaten, waarbij de focus ligt op het creëren van een vollediger beeld van de kandidaat. Het formulier bestaat uit drie onderdelen: persoonlijke details, onderzoeksprestaties en erkenning van peers, en andere bijdragen. Bij vorige evaluaties konden onderzoekers maar een bepaald aantal onderzoekservaringen noteren. Deze ervaringen gingen over grote, internationale en peer-reviewed onderzoeken gepubliceerd in multidisciplinaire wetenschappelijke tijdschriften. De ERC Scientific Council verandert dit vanaf 2024 om uitsluiting van veel andere soorten ervaringen en onderzoek te voorkomen. Zo kunnen kandidaten nu ook onderzoeken benoemen die in andere vormen bestaan of gepubliceerd zijn in niche-tijdschriften.

Context

De Scientific Council van de ERC bestaat uit vooraanstaande wetenschappers en geleerden, verkozen door de Europe Commissie. Deze raad bepaalt de strategische richtlijnen en evalueert onderzoek van de ERC. In 2022 bereikten de ERC en cOAlition S een akkoord over veranderingen van het evaluatieproces voor de voorstellen vanaf 2024. De veranderingen kwamen daarom ook terug in het 2024 werkprogramma en worden nu officieel geïmplementeerd. De ERC is onderdeel van pijler 1 uit Horizon Europe, waar excellent onderzoek prioriteit is. Onlangs kregen elf Nederlandse onderzoekers een Proof of Concept-beurs van de ERC toegewezen.

 

Mede geschreven door Fleur Korte.