De Europese IP Helpdesk brengt een nieuwe gids uit met informatie over hoe Horizon-projecten onderzoeksresultaten succesvol kunnen valoriseren. De gids gaat specifiek in op de rol van doeltreffende communicatie, disseminatie en commerciële exploitatie om zo impact te genereren. De IP Helpdesk meent dat bevordering van kennisvalorisatie een sleutelrol speelt in het bieden van oplossingen voor huidige maatschappelijke en economische problemen.


Nieuwe gids moet leiden tot succesvolle valorisatie van onderzoeksresultaten

Nieuwe gids 

De Europese IP Helpdesk presenteert een nieuwe gids waarin nader wordt ingegaan op hoe onderzoeks- en innovatieprojecten onder Horizon Europe projectresultaten met succes kunnen valoriseren. Bij het genereren van impact is het doelgericht gebruik van communicatie-, disseminatie- en commerciële exploitatieactiviteiten van belang, aldus de gids. Om deze activiteiten te optimaliseren is een efficiënt beheer van intellectueel eigendom een belangrijke voorwaarde. Daarnaast biedt de gids uitleg over de valorisatieterminologie en geeft het de belangrijkste pijlers van het kennisvalorisatiebeleid van de EU weer. Volgens de IP Helpdesk is deze informatie van essentieel belang indien projecten gerichte oplossingen willen bieden voor zowel economische als maatschappelijke vraagstukken.

Context

De gids is uitgebracht in het licht van de reeds aangevangen EU Knowledge Valorisation Week 2022. De Commissie streeft ernaar om de kennisvalorisatie binnen Europa te verbeteren. Zo is er vorig jaar een kennisvalorisatieplatform gelanceerd. In 2019 maakte de IP Helpdesk al een eerste uitgave van de valorisatiegids, gericht op Horizon 2020-projecten. De huidige gids bouwt voort op deze vorige versie en houdt rekening met de nieuwe criteria vanuit Horizon Europe, zoals de verplichte hoofdstukken over communicatie, disseminatie en exploitatie die voorstellen moeten bevatten. De Europese IP Helpdesk verstrekt gratis advies en informatie over intellectueel eigendom en wordt beheerd door het Uitvoerend Agentschap voor het midden- en kleinbedrijf (EASME). De gids staat overigens los van het Commissievoorstel voor een Raadsaanbeveling over de nieuwe richtlijnen voor kennisvalorisatie die gepland staat voor het tweede kwartaal van 2022.