De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Daarnaast faciliteert Neth-ER op uit

Nieuwe regels databescherming aangenomen

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de nieuwe General Data Protection Regulation. Hiermee komt een einde aan een lang proces waarin de balans gevonden moest worden tussen privacy, veiligheid en vooruitgang. De wetgeving heeft een grote impact op data-intensief onderzoek, zoals medisch onderzoek. Hoewel de grootste zorgen uit de onderzoekswereld in het uiteindelijke pakket zijn weggenomen, kan de implementatie van de EU-wetgeving in nationale wetgeving voor nieuwe problemen zorgen, aldus LERU. 

Future Proof

De oude databescherming- en privacywetgeving stamt uit 1995, toen het internet nog in opkomst was. De nieuwe wetgeving moet data van burgers beter beschermen in het digitale tijdperk. Het pakket bevat voorzieningen voor ‘het recht om vergeten te worden’, strenge handhaving en duidelijke regels voor het bewaren en gebruiken van persoonlijke gegevens.

Zorgen uit onderzoekswereld

Vanuit de onderzoekswereld waren grote bezwaren tegen de amendementen van het Europees Parlement op het commissievoorstel. Het Parlement wilde verder gaan in het beschermen van privacy, wat grote problemen voor data-intensief onderzoek zou opleveren. Dit zou vooral medisch onderzoek treffen. Het Parlement heeft zich uiteindelijk gevoelig getoond voor de wens vanuit onderzoeksinstellingen om geen nieuwe barrières voor onderzoek op te werpen.

Nieuwe uitdaging

Toch is het gevaar nog niet geweken, aldus de League of European Research Universities (LERU). De Europese regels laten vrijheid aan lidstaten om aanvullende maatregelen te introduceren. LERU betreurt dit en waarschuwt dat er alsnog een lappendeken aan regelgeving kan ontstaan in Europa, wat deze nieuwe EU-wetgeving juist trachtte te voorkomen. 

Tijdlijn

Halverwege december vorig jaar bereikten de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad al een akkoord op het pakket. Nu het akkoord officieel is aangenomen door het Parlement, hebben lidstaten twee jaar de tijd om de nieuwe regels te implementeren in nationale wetgeving. 

Meer informatie

Persbericht Europees Parlement: Data protection reform – Parliament approves new rules fit for the digital era
Artikel Neth-ER: Data protection deal EP en Raad
Artikel Neth-ER: Data protection in research: a healthy business?
Persbericht LERU: The new EU GDPR: why it worries universities and researchers