Kennismigranten kunnen binnenkort makkelijker aan de slag in de EU. Dat is de uitkomst van vijf jaar onderhandelen tussen de Commissie, het Parlement en de Raad. De “Blue Card” versimpelt een aantal zaken voor kenniswerkers, waaronder de eisen aan salaris, opleiding en gezinsleden.


Nieuwe regels voor kennismigranten

Vanaf 2023 meer kenniswerkers?

Het heeft even geduurd, maar vanaf 2023 kunnen kenniswerkers van buiten de EU gemakkelijker aan de slag bij Europese kennisinstellingen. Na vijf jaar onderhandelen over de regels voor hooggekwalificeerde migranten werden de Commissie, het Parlement en de Raad het eindelijk eens over de zogenaamde Blue Card”-richtlijn. De blauwe kaart maakt het makkelijker voor kennisinstellingen en bedrijven om geschoold talent aan te werven. De drie instellingen stellen een aantal eisen aan de toegang van kenniswerkers, waaronder de benodigde kwalificaties en het verwachte salaris. Tegelijkertijd moet de blauwe kaart de positie van Europa als kenniscontinent versterken. Versoepelingen in de regels voor familieleden en mobiliteit binnen de Europese Unie moet Europa een aantrekkelijkere bestemming maken in de ogen van de felbegeerde kennismigrant. Er gelden bijzondere regels voor onderzoekers die in eigen land gevaar lopen.

Context

De regels over de blauwe kaart slepen aan sinds het voorstel van de Commissie in 2016. Kennismigratie staat hoog in het Europese vaandel en is een belangrijke pijler van het New Pact on Migration and Asylum, dat de Commissie vorig jaar presenteerde. Als onderdeel van dat pact zal de Commissie talentenovereenkomsten uitwerken met specifieke partnerlanden. Ook volgt later dit jaar een Skills and Talent-pakket. De nieuwe regels voor de blauwe kaart moeten nog bevestigd worden door het Parlement en de Raad. Daarna krijgen lidstaten twee jaar om de regels om te zetten in nationale wetgeving.