De Commissie maakt binnen het kernfusieonderzoeksprogramma Euratom de komende jaren meer geld vrij voor onderzoek naar gezondheidstoepassingen. Dit blijkt uit het werkprogramma voor 2021-2022. Ook gaat er meer geld naar onderwijs & training op het gebied van kernenergie en kunnen nucleaire wetenschappers vanaf nu aanspraak maken op Marie Curie-beurzen.


Nucleair programma Euratom richt zich naast kerntaken op gezondheid

Meer gezondheid in Euratom

Het Europese fusieonderzoeksprogramma legt zich in 2021 en 2022 toe  op onderzoek naar nucleaire toepassingen op het gebied van gezondheid. Dat blijkt uit een persbericht van de Commissie over het werkprogramma voor het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom). Zo wordt er een partnerschap opgericht voor onderzoek naar stralingsbescherming en detectie van ioniserende straling. Ook maakt de Commissie geld vrij voor het Platform voor duurzame kernenergietechnologie, dat onderzoek naar niet-nucleaire medische toepassingen van ioniserende straling moet ondersteunen en integreren. Door meer aandacht te schenken aan gezondheid poogt de Commissie nucleaire wetenschappers beter te integreren binnen Horizon Europe. De Commissie legt onder meer een link met de missie kanker en het actieplan voor radiologische en nucleaire technologie ten bate van Europese's Beating Cancer Plan.

Nucleair onderzoek blijft de kern

Het grootste deel van de middelen gaat in 2021 en 2022 nog altijd naar onderzoek over van kernfusie en het verbeteren van nucleaire veiligheid. Euratom financiert onder andere het partnerschap rondom management van radioactief afval, het partnerschap voor stralingsbescherming en het Europees consortium voor de ontwikkeling van fusie-energie. Naast onderzoek wil de Commissie met onderwijs & trainingsacties zeker stellen dat nucleaire expertise ook in de toekomst in Europa blijft, door het ontwikkelen van een nucleaire competentieruimte. Bovendien ondersteunt Euratom nu onderzoekers op nucleair gebied financieel zodat zij net als andere onderzoekers kunnen deelnemen aan Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA). Op 16 juli organiseert de Commissie een infodag over Euratom.

Context

De Europese gemeenschap voor Atoomenergie, ofwel Euratom, is opgericht om de onderzoeksprogramma's voor ontwikkeling en vreedzaam gebruik van kernenergie van de lidstaten op elkaar af te stemmen. Een deel van de onderzoeksactiviteiten van het onderzoeksprogramma van Euratom wordt uitgevoerd door het Joint Research Centre, dat op haar beurt een deel van de activiteiten uitvoert in het Noord-Hollandse Petten. Naast het onderzoeksprogramma financiert de EU ook de International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) met 5,6 miljard euro. ITER is een internationaal project om ‘s werelds grootste nucleaire fusiemachine te bouwen. De Raad bereikte in december 2020 een akkoord op zowel het onderzoeksprogramma als ITER.