De Europese Ombudsman start twee onderzoeken na klachten van Marie Curie onderzoekers. Volgens de onderzoekers heeft de Europese Commissie tijdens de coronacrisis onvoldoende maatregelen getroffen om de financiering van hun onderzoeken te verlengen. Derhalve doet de Ombudsman onderzoek naar de inachtneming van de coronapandemie bij het beheer van MSCA-subsidies en de communicatie tussen de Commissie en de MSCA-begunstigden.


Ombudsman onderzoekt COVID-aanpak Commissie na klachten MSCA

Onderzoek naar coulance en communicatie

De Europese Ombudsman heeft twee zaken geopend na klachten te hebben ontvangen van onderzoekers met een beurs uit de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). De Ombudsman onderzoekt hoe de Commissie de coronacrisis in acht nam bij het beheer van de subsidies voor onderzoekers binnen het MSCA. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de communicatie tussen de Commissie en de onderzoekers. Volgens de klachten zijn de genomen maatregelen van de Commissie onvoldoende, aangezien zij door de pandemie hun onderzoek niet kunnen voortzetten.

Commissie verzocht om duiding

In een reactie aan Neth-ER laat de Ombudsman weten dat deze zaken betrekking hebben op het besluit van de Commissie om projectfinanciering niet te verlengen. Hierbij gaat het om projecten die onverhoopt vertraging opliepen door de coronacrisis. De Ombudsman heeft een reeks verduidelijkende vragen gesteld aan de Commissie. Zo wordt gevraagd welke acties zijn ondernomen op nationaal niveau in het kader van de verlenging van subsidies. Tevens willen zij weten wat de regels of praktijken van de Commissie zijn voor de communicatie met onderzoekers met een MSCA-beurs. Tenslotte moet de Commissie precies uitleggen hoe precies zij de begunstigden eraan heeft herinnerd dat de institutionele kosten besteed konden worden ter ondersteuning van geworven onderzoekers. De Ombudsman heeft de Commissie verzocht om uiterlijk op 15 november 2020 op deze vragen te reageren.

Context

Het onderzoek is een volgende stap in een maandenlange discussie tussen de Commissie en de MSCA-bursalen. Na verstoringen van onderzoek door de coronacrisis vroegen onderzoekers in een open brief aan de Commissie om meer financiële steun. De Commissie bood na een petitie in maart namelijk enkel steun door mogelijkheden te bieden die niet aansluiten op de persoonlijke situatie van MSCA-onderzoekers. De Europese Ombudsman is in het leven geroepen om klachten van wanbeleid te onderzoeken binnen de Europese Instellingen. Daarnaast verrichten zij ook op eigen initiatief strategische onderzoeken om systematische problemen te tackelen.