Carrièremogelijkheden moeten aantrekkelijker worden voor onderzoekers in de vernieuwde Europese Onderzoeksruimte (ERA), vinden de Europese onderzoeksministers. De ministers, bijeen voor een informele Raad voor Concurrentievermogen, waren het eens over de behoefte aan data over de mobiliteit van onderzoekers. In een persconferentie kondigde Mariya Gabriel, Europees commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, het Europees Transitieforum voor de ERA aan. 


Onderzoeksministers bespreken onderzoekscarrières in vernieuwde ERA

Boost voor carrières onderzoekers 

Carrièremogelijkheden in de wetenschap moeten aantrekkelijker worden gemaakt in de vernieuwde Europese Onderzoeksruimte (ERA), vinden de onderzoeksministers van de lidstaten. Het onderwerp stond centraal in de informele Raad voor Concurrentievermogen, waar de ministers spraken over de vernieuwde ERA. Zij benadrukken het belang van het verzamelen van data om meer inzicht te krijgen in de mobiliteitspatronen van onderzoekers binnen en buiten de ERA. Onderzoek naar deze patronen vergt een gezamenlijke aanpak van de Europese Commissie en nationale agentschappen. Ook bespraken de onderzoeksministers een herziening van gedragsregels rondom het rekruteren van onderzoekers. Het Portugees voorzitterschap pleitte voor een nieuw Europees systeem dat duurzame financiering voor bedrijven biedt om ook binnen de private sector aantrekkelijke carrièrepaden te ontwikkelen. 

Eerste bijeenkomst ERA transitieforum 

In een gezamenlijke persconferentie met Manuel Heitor, de Portugese minister voor Wetenschap, Technologie en Hoger Onderwijs, lanceerde commissaris Gabriel het Transitieforum voor de ERA. Dit nieuwe forum, dat werd aangekondigd in de ERA-Mededeling van september 2020, hield een dag later haar eerste bijeenkomst. Het strategische discussieforum met de lidstaten heeft tot doel de vernieuwde ERA verder te ontwikkelen. In 2021 gaat het forum een tijdspad met concrete acties optekenen, de agenda van de vernieuwde ERA beheren en verbeteren en input leveren voor een nieuw versie van het jaarlijkse ERA Scoreboard, de opvolger van de ERA voortgangsrapporten, om de voortgang van de ERA te monitoren.

Symbolische start Horizon Europe 

De dag voor de Raadsvergadering werd Horizon Europe gelanceerd met een grote conferentie georganiseerd door de Europese Commissie en het Portugees voorzitterschap. De lancering was vooral symbolisch, gezien het programma nog niet officieel van start kan. Het Europees Parlement en de Raad moeten de Horizon Europe-Verordeningen nog officieel goedkeuren. Daarna wachten nog een aantal hordes voor de eerste calls gepubliceerd kunnen worden. 

Context 

De huidige roadmap voor de ERA verliep eind 2020. De ERA-Mededeling van september 2020 biedt de blauwdruk om de komende jaren het Europese onderzoeks- en innovatielandschap te versterken. In november 2020 bespraken de onderzoeksministers de ERA al en namen zij Raadsconclusies aan waarin zij de Commissie verzoeken een implementatieplan uit te werken (“ERA policy agenda”), inclusief werkafspraken en concrete acties. Portugal, momenteel voorzitter van de Raad, wil een boost geven aan de carrières van onderzoekers in de EU.