Licenties zijn het gebruikelijkste middel van Europese universiteiten en publieke onderzoeksinstituten om hun innovaties op de markt te brengen, bleek uit een studie van het EPO. Daarin weten zij in gelijke mate partnerschappen met het mkb als met grote bedrijven te vinden. Zuid- en Oost-Europese landen zoeken die partnerschappen relatief vaker in het buitenland.

Onderzoeksorganisaties gebruiken vooral licenties om innovatie op de markt te brengen

Licenties als middel voor commercialisering 

Europese universiteiten en openbare onderzoeksinstituten gebruiken bij voorkeur licenties om innovaties op de markt te brengen. Deze conclusie werd getrokken uit onderzoek van het European Patent Office (EPO) naar valorisatie van onderzoeksresultaten in Europese landen. Volgens de studie wordt al iets meer dan een derde (36%) van de uitvindingen gecommercialiseerd, en staat er nog eens 42% op de planning om op de markt te brengen. 70% van de onderzoeksorganisaties die innovaties commercialiseren kiest voor licentieverlening, gevolgd door onderzoek- en ontwikkelingssamenwerking (14%) en de verkoop van patenten (9%).

Gelijk aandeel samenwerking met het mkb en grote bedrijven

De publicatie van EPO verzorgt ook een blik op welke partners universiteiten en onderzoeksinstituten uitkiezen bij het commercialiseren van hun innovatie. Volgens het rapport kiest een even groot aandeel voor samenwerking met het mkb als met grote bedrijven: beide zo’n 40%. De meeste (74%) samenwerkingen worden gevonden in hetzelfde land. Onderzoeksorganisaties in Zuid- en Oost-Europa blijken echter moeilijker partners te vinden in eigen land. Zij wijken hiervoor vaker uit naar partners in andere Europese landen.

Context

Het EPO publiceerde de studie ‘Valorisation of scientific results - Patent commercialisation scoreboard: European universities and public research organisations’ om te kijken hoe Europese universiteiten en publieke onderzoeksinstituten die een patentaanvraag deden bij het EPO hun uitvindingen commercialiseren. Het gebruik van het Europese patentensysteem biedt de mogelijkheid innovaties op een internationale schaal commercieel zichtbaar te maken. Op dit moment werkt de Commissie aan een Europese valorisatiestrategie.